Nieuw onderzoek

Saxagliptine is niet geassocieerd met een verhoogd cardiovasculair risico, maar geeft ook geen bescherming tegen cardiovasculaire uitkomsten. Dat is de voornaamste conclusie uit de SAVOR-studie, het eerste langetermijnonderzoek naar de cardiovasculaire effecten van (één van) de DPP-4-remmers.

In het onderzoek werden 16.492 patiënten geïncludeerd, die gedurende een mediane periode van 2,1 jaar behandeld werden met saxagliptine of placebo. De geïncludeerde patiënten hadden diabetes en waren bekend met hartvaatziekten of behoorden tot de risicogroep voor cardiovasculaire aandoeningen. De primaire samengestelde uitkomstmaat was cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocard infarct en niet-fataal ischemisch CVA. Dit eindpunt trad op bij 7,3% van de patiënten in de saxagliptine-groep, versus 7,2% bij de placebogroep (verschil niet statistisch significant). Ook traden er geen significante verschillen op in het secundaire eindpunt: een samenvoeging van het primaire eindpunt met daarbij ziekenhuisopnames voor hartfalen, coronaire revascularisatie en instabiele angina pectoris. Hierbij was de incidentie bij saxagliptine 12,8% versus 12,4% bij placebo. In de saxagliptine-groep vonden significant meer ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen plaats dan in de placebogroep (3,5% versus 2,8%, p=0,007).

Saxagliptine gaf een gemiddelde verlaging van het HbA1c tot 7,7%; versus 7,9% bij placebo (verschil statistisch significant), waarbij aangemerkt moet worden dat de placebogroep significant vaker aanvullende bloedglucoseverlagende medicatie kreeg voorgeschreven. Ook had saxagliptine een remmende invloed op de ontwikkeling en progressie van microalbinurie. In vergelijking met placebo rapporteerden patiënten uit de saxagliptinegroep significant vaker hypoglykemieën (15,3% versus 13,4%). Ernstige hypoglykemieën traden eveneens significant vaker op bij saxagliptine (2,1% versus 1,7%). Er werden geen verschillen gevonden in het optreden van pancreatitis (acuut en chronisch) en pancreascarcinoom.

 

Bron:

Scirica BM et al. Saxagliptin and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. N Engl J Med. 2013 Sep 2. 

Laatst gewijzigd op 3 september 2013

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.