Nieuw onderzoek

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier pancreatitis.

Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op pancreatitis bij gebruik van DPP-4-remmers. Dat blijkt uit een meta-analyse van Monami et al. In deze meta-analyse werden 134 gerandomiseerde, klinische onderzoeken naar DPP-4-remmers geïncludeerd. Het risico op pancreatitis verschilde niet tussen de DPP-4-remmers en vergelijkende middelen (OR 0,93 [0,51 tot 1,69], p=0,82). Ook het risico op pancreascarcinoom verschilde niet (OR 0,72 [0,32 tot 1,61], p=0,42).

De auteurs geven aan dat de resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden, onder andere vanwege de relatief kleine aantallen patiënten en korte follow-up in de onderliggende studies. Met name voor een mogelijk verband met pancreascarcinoom is een langere blootstelling gewenst (minimale studieduur was nu 12 weken). Daarnaast was pancreatitis in de onderliggende studies niet als (primair) eindpunt gedefinieerd, waardoor eenduidige diagnostische criteria ontbraken en er wellicht sprake is geweest van verkeerde of gemiste diagnoses.

Het absolute risico op pancreatitis bij gebruik van DPP-4-remmers in deze meta-analyse is kleiner dan in enkele observationele studies (waaronder Singh et al.). Het verschil wordt mogelijk mede veroorzaakt doordat mensen met een verhoogd achtergrondrisico op pancreatitis niet in klinische studies geïncludeerd worden, met onderschatting van het risico op pancreatitis tot gevolg. Aan de andere kant worden resultaten in observationele studies vaak overschat als gevolg van bias en confounding. Een andere verklaring voor de gevonden verschillen kan zijn dat er alleen sprake is van een verhoogd risico op pancreatitis bij specifieke populaties, die ondervertegenwoordigd zijn in de klinische studies. De resultaten uit de langetermijnonderzoeken naar de DPP-4-remmers (eerste resultaten worden in de loop van 2013 verwacht) moeten verder uitwijzen of er een verband bestaat tussen DPP-4-remmers en pancreatitis.

Zie voor een chronologisch overzicht van alle relevante publicaties en standpunten rondom dit onderwerp het nieuwsdossier "GLP-1-agonisten, DPP-4-remmers en pancreatitis/pancreascarcinoom".

 

Bron:
Monami M et al. Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors And Pancreatitis Risk. Diabetes Obes Metab. 2013 Jul 9. 

 

Laatst gewijzigd op 16 juli 2013

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.