MOVIE

In het kort

Deze MOVIE toont de ontwikkeling in het gebruik van insuline glargine 300 E/ml (Toujeo®) en insuline degludec (Tresiba®) vanaf 2015 tot en met 2022. Het gebruik van deze nieuwere insulines is weergegeven ten opzichte van het totaal aantal gebruikers van (middel)langwerkende insulines.

Tijdlijn

Insuline glargine (Toujeo®) is sinds 2015 in Nederland op de markt, insuline degludec (Tresiba®) sinds 2013. Deze nieuwere insulines hebben in de eerste lijn geen plaats volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2021). Volgens de NHG-Standaard hebben deze middelen geen duidelijke voordelen boven de langer bestaande insulines: NPH-insuline, insuline glargine 100 E/ml en insuline detemir. Bovendien zijn de kosten van nieuwere insulines hoger. Toch nam het gebruik van deze middelen vanaf de marktintroductie sterk toe. De laatste jaren is hierin een kentering te zien, de groei is sterk afgenomen naar 1-2% per jaar. 

Regionale verschillen

In bijna alle regio’s hebben de nieuwere insulines een substantieel aandeel (> 20%) in het totale gebruik van (middel)langwerkende insulines. Het gemiddelde aandeel nieuwere insulines komt in 2022 uit op ongeveer 38,5%. In de regio Almelo is het aandeel het hoogst 68%. In de regio’s Hoorn en Zwolle ligt het gebruik aanzienlijk lager dan het gemiddelde (16%). 

Definities

Aantal gebruikers van nieuwere insulines: aantal unieke inwoners met minimaal een voorschrift voor insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec per halfjaar per postcodegebied. 

Aantal gebruikers van (middel)langwerkend insuline: aantal unieke gebruikers met minimaal een voorschrift voor (middel)langwerkend insuline per half jaar per postcodegebied. 

De cijfers tonen het gebruik van nieuwere insulines ten opzichte van (middel)langwerkende insulines voor zowel de eerste en de tweede lijn. Op basis van de gegevens kunnen we geen uitspraak doen welk deel van de voorschriften uit de eerste dan wel uit de tweede lijn afkomstig is. In deze cijfers zijn dus ook patiënten met diabetes mellitus type 1 opgenomen, waarbij er wel een duidelijke plaats kan zijn voor nieuwere insulines. 

Bronvermelding

Voor het maken van de kaarten is gebruik gemaakt van de databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIPdatabank) van Zorginstituut Nederland. Deze databank bevat informatie over het gebruik van genees- en hulpmiddelen in Nederland. Het betreft informatie over middelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet. Bijna alle zorgverzekeraars stellen deze informatie ter beschikking aan de GIPdatabank. De GIPdatabank doet een kwaliteitscontrole op deze gegevens en corrigeert deze zo nodig. Hierdoor ontstaan betrouwbare en representatieve databestanden over het hulp- en geneesmiddelengebruik. Bij de ramingsmethodiek voor het voorspellen van het ontbrekende deel, houdt Zorginstituut Nederland onder andere rekening met verschillen in de leeftijds- en geslachtsopbouw van de verzekerdenpopulatie. 

Contact

Meer informatie

Laatst gewijzigd op 15 november 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.