Factcheck

In het kort

Lees de factcheck: veroorzaakt dulaglutide minder cardiovasculaire complicaties dan placebo? 

Fact?

“Als Trulicity® wordt ingezet bij DM2-patiënten met CV-risicofactoren verlaagt Trulicity® het CV-risico op MACE-3 met 12% vs placebo”. Dit schrijft Lilly in een advertentie over dulaglutide (Trulicity®) in Medisch Contact.

Check!

Waar. De claim is gebaseerd op de REWIND-studie. Deze studie vergeleek dulaglutide met placebo bij 9.901 patiënten met DM2. Ongeveer een derde van de patiënten had een cardiovasculaire aandoening in de voorgeschiedenis. De overige patiënten hadden risicofactoren voor een cardiovasculaire aandoening. De relatieve risicoreductie voor het gecombineerde primaire eindpunt van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte (MACE-3) was 12%.

Voor de dagelijkse praktijk is het Number Needed to Treat echter vaak inzichtelijker. Deze is 60 gedurende 5,4 jaar. De praktische vertaling van de claim zou dus luiden: Als dulaglutide gedurende 5,4 jaar wordt ingezet bij 60 DM2-patiënten met cardiovasculaire aandoeningen of risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen wordt 1 geval van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte voorkomen. Hier staat tegenover dat 28 patiënten gastro-intestinale bijwerkingen krijgen, 8 meer dan bij placebo. De totale kosten voor dulaglutide in deze periode zijn ongeveer € 375.000.

Meer informatie

Beschrijving studie

De claim is gebaseerd op de REWIND-studie. Dit was een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie bij 9.901 patiënten. Alle patiënten hadden DM2, een HbA1c ≤ 80 mmol/mol en gebruikten maximaal 2 orale bloedglucoseverlagende middelen met of zonder basaal insuline. De BMI was minimaal 23 kg/m². Alle patiënten hadden een (cardio)vasculaire aandoening in de voorgeschiedenis of risicofactoren hiervoor. De helft van de patiënten kreeg dulaglutide 1,5 mg/week. De andere helft kreeg placebo. De mediane follow-up was 5,4 jaar (Gerstein, 2019).

Cardiovasculaire uitkomsten

De primaire uitkomstmaat (MACE-3) bestond uit 3 cardiovasculaire complicaties: cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte. Dit kwam voor bij 12% van de patiënten met dulaglutide (incidentiecijfer 2,4 per 100 patiëntjaren). Bij placebo was dit bij 13,4% (2,7 per 100 patiëntjaren). Het verschil was statistisch significant: HR=0,88; 95%BI=0,79 tot 0,99. Dit betekent een relatieve risicoreductie van 12,0%. Het bijbehorende Number Needed to Treat (berekend op basis van het incidentiecijfer) is 60. Dat betekent dat 60 patiënten gedurende 5,4 jaar behandeld moeten worden met dulaglutide in plaats van placebo om 1 geval van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte te voorkómen (Gerstein, 2019).

De studie maakt ook onderscheid tussen patiënten met en zonder myocardinfarct of ischemische CVA in de voorgeschiedenis. Voor de patiënten met een eerder myocardinfarct of ischemische CVA is het verschil tussen dulaglutide en placebo significant. MACE-3 kwam voor bij 19,1% van deze patiënten met dulaglutide (3,96 per 100 patiëntjaren). Bij placebo was dit bij 23,4% (4,99 per 100 patiëntjaren): HR=0,79; 95%BI=0,66 tot 0,96. Dit betekent een relatieve risicoreductie van 21,0%. Het bijbehorende Number Needed to Treat is 18 gedurende 5,4 jaar. Voor de groep zonder myocardinfarct of ischemische CVA, maar mét cardiovasculaire risicofactoren is het verschil niet statistisch significant. Een NNT is daarom niet berekend (Gerstein, 2019).

Andere effecten

Gastro-intestinale bijwerkingen komen bij dulaglutide significant vaker voor dan bij placebo. In de REWIND-studie kreeg 47,4% van de patiënten met dulaglutide gastro-intestinale bijwerkingen. Bij placebo was dit 34,1% (Gerstein, 2019). Dulaglutide kost per jaar € 1180,92 (FK, 2021). 60 patiënten gedurende 5,4 jaar behandelen met dulaglutide betekent dus ook:

  • 8 extra patiënten met gastro-intestinale bijwerkingen (Gerstein, 2019).
  • € 377.534 aan uitgaven voor dulaglutide (FK, 2021). Dit gaat alleen om de geneesmiddelenkosten. Er is dus geen rekening gehouden met kosten die bespaard worden door het voorkómen van cardiovasculaire sterfte, niet-fatale beroerte of niet-fatale myocardinfarct.

Literatuur

  • Gerstein HC et al. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2019;394(10193):121-130.
  • Zorginstituut Nederland. Farmacotherapeutisch Kompas. Geraadpleegd augustus 2021.

Laatst gewijzigd op 10 augustus 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.