Nieuw onderzoek

Dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) en glucagon-like peptide 1-agonisten (GLP-1-agonisten) zijn niet geassocieerd met een verhoogd risico op acute pancreatitis. Dat blijkt uit een meta-analyse van observationele studies van Wang et al.

De onderzoekers includeerden studies die voldeden aan de volgende eisen:

  • acute pancreatitis was als eindpunt gedefinieerd
  • studieopzet was longitudinaal (case-control of cohort)
  • studies controleerden voor confounders
  • studies betrof onderzoek naar DPP-4-remmers en/of GLP-1-agonisten
  • controlegroep bestond uit personen die geen DPP-4-remmers en/of GLP-1-agonisten gebruikten of uit personen die deze middelen sinds 90 dagen niet meer gebruikten.
  • uitkomstmaten waren relatieve risico's (RR), odd's ratio's (OR) of hazard ratio's (HR) met een 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI)
  • studies waren in het Engels
Geen verhoogd risico

De zoekstrategie leverde 10 studies op met in totaal 1.324.515 patiënten. Het risico op publicatiebias was laag. Gebruik van DPP-4-remmers en/of GLP-1-agonisten was niet geassocieerd met een verhoogd risico op acute pancreatitis (OR=1,03; 95% BI 0,87 tot 1,20). De onderzoekers geven aan dat het risico op bias en confounding in observationele studies groot is, en dat de resultaten daarom met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Een andere beperking van dit onderzoek is dat het grootste gedeelte van de observationele studies is uitgevoerd naar DPP-4-remmer sitagliptine (Januvia®) of GLP-1-agonist exenatide (Byetta®, Bydureon®) en dat daarom onvoldoende bekend is wat het effect is van de andere DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten. 

Mogelijke belangenverstrengeling

Niet vermeld

Bron

Wang T et al. Using Real World Data to Evaluate the Association of Incretin-based Therapies with Risk of Acute Pancreatitis. Diabetes Obes Metab. 2014 Sep 8.

Laatst gewijzigd op 6 november 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.