Nieuw onderzoek

In het kort

Bij DM2 is er geen associatie tussen gebruik van basaal insuline en cardiovasculaire complicaties.

Bij patiënten met DM2 is het gebruik van (middel)langwerkend insuline niet geassocieerd met een toename van cardiovasculaire complicaties of sterfte. Dat blijkt uit een meta-analyse van Rados et al.

Resultaten

De onderzoekers includeerden 26 studies met 24.382 patiënten in deze meta-analyse. Patiënten gebruikten insuline glargine (18 studies), NPH-insuline (4 studies), insuline degludec (3 studies) of insuline detemir (1 studie). De studies vergeleken (middel)langwerkend insuline met GLP1-agonisten, DPP4-remmers of een SU-derivaat.

(Middel)langwerkend insuline was niet geassocieerd met een toegenomen risico op sterfte door alle oorzaken ten opzichte van de vergelijkende behandeling: RR=0,99; 95%BI=0,92 tot 1,06. Het risico was eveneens niet toegenomen als de onderzoekers uitsplitsten naar de verschillende soorten vergelijkende behandeling. Er was ook geen toename van cardiovasculaire mortaliteit, myocardinfarcten of beroertes met insuline ten opzichte van de vergelijkende behandeling. Insuline gaf wel meer risico op ernstige hypoglykemieën: RR=2,98; 95%BI=2,47 tot 3,61.

Discussie

Deze meta-analyse laat zien dat behandeling met (middel)langwerkend insuline bij patiënten met DM2 niet geassocieerd is met een toegenomen sterfte of cardiovasculaire complicaties. Een belangrijke beperking van deze meta-analyse is de korte follow-up (meestal 12 tot 24 weken). Deze follow-upperiode is mogelijk te kort om een effect op cardiovasculaire complicaties vast te stellen. De onderzoekers geven verder aan dat deze meta-analyse vooral gebaseerd is op 2 grote gerandomiseerde studies (UKPDS en ORIGIN). Uitsluiten van deze 2 studies laat echter nog steeds zien dat insuline geen hoger risico geeft op cardiovasculaire complicaties. 

Belang voor de praktijk

Deze studie toont aan dat (middel)langwerkend insuline in vergelijking met GLP1-agonisten, DPP4-remmers of SU-derivaten geen hoger risico geeft op cardiovasculaire complicaties. Insuline is daarmee nog steeds een geschikte behandeloptie voor patiënten met DM2, zoals de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aangeeft (NHG, 2018). Instructie over hypoglykemieën en het monitoren daarvan, blijft bij behandeling met insuline een aandachtspunt.

Belangenverstrengeling

Een auteur meldt mogelijke belangenverstrengeling met diverse farmaceutische bedrijven.

Bron

Rados DV et al. All-cause mortality and cardiovascular safety of basal insulin treatment in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. Diabetes Res Clin Pract 2021;173:108688.

Contact

Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.