Nieuw onderzoek

In het kort

Het pensysteem FlexTouch is gebruiksvriendelijker en heeft minder negatieve impact dan SoloSTAR.

Patiënten ervaren FlexTouch gebruiksvriendelijker dan SoloSTAR. Dat blijkt uit een gerandomiseerde, open-label, cross-over studie van de fabrikant van FlexTouch (Warren, 2019).

Achtergrond

Fabrikanten van insuline hebben elk een eigen pensysteem ontwikkeld. Voor insuline degludec (Tresiba®) is dat FlexTouch en voor insuline glargine (Lantus®, Toujeo®) SoloSTAR. Deze studie (n=145) onderzocht de behandelingsvoorkeuren en patiënt-gerapporteerde uitkomsten bij switchen van FlexTouch (insuline degludec 200 E/ml) naar SoloSTAR (insuline glargine 100 E/ml) en andersom. De onderzoekers gebruikten daarvoor 2 vragenlijsten (TRIM-DD en een vragenlijst naar patiëntvoorkeuren). TRIM-DD is een gevalideerde vragenlijst met vragen over gebruiksvriendelijkheid, impact en vertrouwen in het pensysteem.

Resultaten

Patiënten scoorden FlexTouch op de TRIM-DD-vragenlijst significant hoger dan SoloSTAR. Op schaal van 0 tot 100 punten was het geschat verschil 7,50; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI)=4,79 tot 10,21. De vragenlijst naar patiëntvoorkeuren toonde aan dat significant meer patiënten de voorkeur gaven aan FlexTouch dan aan SoloSTAR (67,4% versus 14,1%). Het grootste verschil is het gemak waarmee patiënten de injectieknop konden induwen: 70,4% van de patiënten gaf de voorkeur aan FlexTouch en 14,1% aan SoloSTAR. Op het onderdeel gebruiksgemak gaf 67,4% van de patiënten de voorkeur aan FlexTouch en 13,3% aan SoloSTAR.

Discussie

Ongeveer tweederde van de patiënten met DM2 geeft de voorkeur aan FlexTouch boven SoloSTAR. Patiënten oordeelden dat FlexTouch gebruiksvriendelijker is en minder negatieve impact heeft dan SoloSTAR. De onderzoekers geven aan dat mogelijk confounding opgetreden is, omdat de insulines een verschillende dosering hebben. Hierdoor is het injectievolume met FlexTouch kleiner dan met SoloSTAR. Ook waren met FlexTouch per dag gemiddeld minder injecties nodig in vergelijking met SoloSTAR: 1,62 versus 2,40. Een andere tekortkoming is de open-label opzet, waardoor bias kan ontstaan. Ten slotte doet deze studie geen uitspraak over de invloed van het pensysteem op de therapietrouw.

Belang voor de praktijk

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) geeft de voorkeur aan NPH-insuline bij patiënten die starten met insuline (NHG, 2018). De onderzochte insulines in dit onderzoek hebben daarmee geen directe plaats in het stappenplan voor de behandeling van DM2. NPH-insuline is verkrijgbaar in verschillende pensystemen (KwikPen, FlexPen, Novolet, SoloSTAR). Het is onduidelijk hoe het gebruiksgemak van FlexTouch zich verhoudt met andere pensystemen dan SoloSTAR. Daarnaast bemoeilijkt de belangenverstrengeling en het risico op confounding de interpretatie van deze studie. Deze studie geeft daarom geen reden om de voorkeur te geven aan insuline degludec boven NPH-insuline of insuline glargine.

Belangenverstrengeling

Deze studie is gesponsord door Novo Nordisk, de fabrikant van insuline degludec met pensysteem FlexTouch. 2 auteurs waren in dienst bij Novo Nordisk. 3 auteurs melden banden met farmaceutische bedrijven, waaronder Novo Nordisk. De vragenlijst naar patiëntvoorkeuren is intern door Novo Nordisk ontwikkeld.

Bron

Warren ML et al. Patient-reported outcomes (PRO) from a randomized, crossover trial comparing insulin degludec using FlexTouch® with insulin glargine U100 using SoloSTAR® pen-injectors in patients with type 2 diabetes. Curr Med Res Opin. 11 april 2019.

Contact

Laatst gewijzigd op 8 augustus 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.