Nieuw onderzoek

In het kort

Bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico is insuline degludec non-inferieur aan insuline glargine wat betreft cardiovasculaire veiligheid.

Bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico is insuline degludec non-inferieur aan insuline glargine wat betreft cardiovasculaire veiligheid. Dat blijkt uit de DEVOTE-studie, een cardiovasculaire veiligheidsstudie naar insuline degludec.

 

Cardiovasculaire uitkomsten

De onderzoekers randomiseerden 7.637 patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) naar behandeling met insuline degludec of insuline glargine. Alle patiënten hadden een hoog cardiovasculair risico. De mediane behandelperiode was 1,8 jaar en de mediane follow-upperiode 2 jaar. Het primaire samengestelde eindpunt was sterfte door cardiovasculaire oorzaak, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte. Dit eindpunt trad op bij 325 patiënten met insuline degludec (8,5%) versus 356 patiënten met insuline glargine (9,3%); Hazard Ratio (HR)=0,91; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,78 tot 1,06. Het verschil in cardiovasculaire uitkomsten tussen beide groepen lag binnen de grenzen voor non-inferioriteit (p<0,001). Insuline degludec was niet superieur aan insuline glargine (p=0,21).

 

Hypoglykemieën

Insuline degludec gaf significant minder risico op ernstige (nachtelijke) hypoglykemieën. Eén of meer ernstige hypoglykemieën traden op bij 187 patiënten met insuline degludec (4,9%) versus 252 patiënten met insuline glargine (6,6%). Het aantal ernstige hypoglykemieën per 100 patiëntjaren was 3,70 in de groep met insuline degludec en 6,25 in de groep met insuline glargine; relatief risico (RR)=0,60; 95%BI=0,48 tot 0,76. Ook hadden patiënten met insuline degludec significant minder risico op ernstige nachtelijke hypoglykemieën. Ernstige nachtelijke hypoglykemieën traden op bij 38 patiënten met insuline degludec (1,0%) versus 73 patiënten met insuline glargine (1,9%). Het aantal ernstige nachtelijke hypoglykemieën per 100 patiëntjaren was 0,65 in de groep met insuline degludec en 1,40 in de groep met insuline glargine; RR=0,47; 95%BI=0,31 tot 0,73.

 

Bijwerkingen

Het aantal bijwerkingen en ernst van bijwerkingen was vergelijkbaar tussen insuline degludec en insuline glargine. Ook was er geen verschil in aantal neoplasmen (maligne, benigne of niet-classificeerbaar).

 

Discussie

De auteurs concluderen dat insuline degludec non-inferieur is aan insuline glargine bij patiënten met DM2 en een hoog cardiovasculair risico. De studie heeft echter een relatief korte follow-upperiode van ongeveer 2 jaar. Verder concluderen de auteurs dat insuline degludec superieur is aan insuline glargine wat betreft het risico op ernstige en ernstige nachtelijke hypoglykemieën.

 

Belang voor de praktijk

Uit deze studie blijkt dat insuline degludec geen verhoging geeft van het cardiovasculaire risico in vergelijking met insuline glargine. Insuline degludec verlaagt het cardiovasculaire risico echter niet en het cardiovasculair risico op lange termijn is nog niet bekend. Daarnaast heeft langwerkend insuline geen directe plaats in de behandeling voor DM2 volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013). Langwerkend insuline komt volgens de NHG-Standaard alleen in aanmerking bij erg wisselende glucosewaarden of nachtelijke hypoglykemieën bij gebruik van NPH-insuline. Insuline degludec was ten tijde van het verschijnen van de NHG-Standaard nog niet op de markt in Nederland. Naast insuline degludec zijn er twee andere soorten langwerkend insuline, namelijk insuline glargine (Abasaglar®, Lantus®, Toujeo®) en insuline detemir (Levemir®).

Insuline degludec geeft een lager risico geeft op ernstige (nachtelijke) hypoglykemieën in vergelijking met insuline glargine. Het absolute verschil in aantal hypoglykemieën is echter klein. Het number needed to harm (NNH) voor ernstige hypoglykemieën is 39. De arts moet 39 patiënten gedurende een jaar met insuline degludec in plaats van insuline glargine behandelen om één ernstige hypoglykemie te voorkomen. Het NNH voor ernstige nachtelijke hypoglykemie is 133. De klinische relevantie van een lager risico op ernstige (nachtelijke) hypoglykemieën met insuline degludec lijkt daarom beperkt.

 

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door Novo Nordisk, de registratiehouder van insuline degludec. Diverse auteurs hebben geld ontvangen van diverse bedrijven, waaronder Novo Nordisk.

 

Bron

Marso SP et al. Efficacy and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017;377(8);723-732.

Laatst gewijzigd op 5 oktober 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.