Nieuw onderzoek

In het kort

Dit case-report beschrijft een 58-jarige man met diabetische ketoacidose met een acuut coronair syndroom na gebruik van SGLT-2-remmer dapagliflozine.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier ketoacidose en case-reports.

Gil-Perdomo et al. beschrijven een 58-jarige man die diabetische ketoacidose met een acuut coronair syndroom ontwikkelde na gebruik van de natrium-glucose-cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer) dapagliflozine (Forxiga®).

 

Beschrijving patiënt

Een 58-jarige man presenteerde zich op de spoedeisende hulp vanwege algehele malaise, pijn in de bovenbuik, polyurie en progressieve dyspneu. De man was bekend met dyslipidemie en diabetes mellitus type 2 zonder micro- en macrovasculaire complicaties. Hij gebruikte acteylsalicylzuur eenmaal daags 100 mg, atorvastatine eenmaal daags 40 mg en metformine driemaal daags 850 mg. Twintig dagen eerder was metformine omgezet naar dapagliflozine, vanwege een te hoog HbA1c (108 mmol/mol). De man had een hartslag van 122 slagen/minuut, een ademhalingsfrequentie van 33 per minuut, een bloeddruk van 142/70 mmHg en een temperatuur van 36,1 °C. Het klinische beeld bestond uit slaperigheid, droge huid en slijmvliezen en een Kussmaul-ademhaling. Aan de hand hiervan en nader (bloed)onderzoek werd de diagnose diabetische ketoacidose en acuut coronair syndroom gesteld.

 

Beloop

Ondanks behandeling met kristalloïden, kalium, natriumcarbonaat en insuline via een continu infuus, was opname op de Intensive Care noodzakelijk. Twee dagen later werd de man ontslagen naar de afdeling. Uiteindelijk bleek uit een coronaire angiografie dat er een vernauwing was in alle drie de grote coronaire arteriën. De man kreeg een succesvolle bypassoperatie. Drie dagen daarna kon hij het ziekenhuis verlaten. Dapagliflozine werd niet herstart; in plaats daarvan startte de man met insuline.

 

Discussie

Diabetische ketoacidose is een zeldzame bijwerking van SGLT-2-remmers; het komt volgens de auteurs bij 1 op de 1.000 patiënten voor. De auteurs stellen dat de diabetische ketoacidose waarschijnlijk het acute coronaire syndroom heeft uitgelokt door een verhoogde zuurstofbehoefte. Aan de andere kant kan niet worden uitgesloten dat het acute coronaire syndroom de diabetische ketoacidose heeft veroorzaakt, omdat het om een patiënt ging die al een verhoogd risico liep. Zorgverleners moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van SGLT-2-remmers bij patiënten met risicofactoren voor diabetische ketoacidose en overwegen het gebruik te stoppen voor een grote operatie of acute ernstige ziekte.

 

Belangenverstrengeling

Geen.

 

Belang voor de praktijk

SGLT-2-remmers hebben geen plaats in de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 (2013) vanwege het ontbreken van gegevens over de langetermijnveiligheid. Het European Medicines Agency (EMA) heeft eerder aanbevelingen gedaan voor een veiliger gebruik van de SGLT-2-remmers (zie ook het nieuwsbericht van 16 maart 2016). Dit case-report beschrijft een diabetische ketoacidose met ernstige bijkomende complicaties. Hoewel het een beschrijving is van slechts één patiënt is het goed extra oplettend te zijn op ketoacidose bij SGLT-2-remmers. 

 

Bron

Gil-Perdomo JM et al. Diabetic ketoacidosis inducing myocardial infarction secondary to treatment with dapagliflozin: a case report. Clinical Case Reports 2017;-5(6):-809-811.

Laatst gewijzigd op 4 augustus 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.