Nieuw onderzoek

Sulfonylureumderivaten (SU-derivaten) zijn de beste keus als behandeling met metformine onvoldoende glykemische controle geeft. Dat blijkt uit onderzoek dat gebruik maakt van een gevalideerd simulatiemodel naar de effecten van SU-derivaten, DPP4-remmers, GLP-1-agonisten en insuline op klinische effectiviteit, kwaliteit van leven en kosten.

Simulatiemodel

De onderzoekers ontwikkelden en valideerden een model waarin de effecten van de genoemde middelen gesimuleerd werden op aantal verwachte levensjaren, aantal verwachte levensjaren die gecorrigeerd zijn voor de kwaliteit van leven (quality-adjusted-life-years, QALY's), gemiddelde tijd tot insulineafhankelijkheid en verwachte geneesmiddelkosten per QALY, gerekend van diagnose tot eerste diabetesgerelateerde complicatie. 

Uit de simulatie blijkt dat alle genoemde middelen een vergelijkbaar effect geven op het aantal levensjaren en QALY's. Behandeling met SU-derivaten leidde echter tot de langste periode tot insulineafhankelijkheid en tot significant lagere kosten per QALY. Op grond van dit model geniet behandeling met SU-derivaten daarom de voorkeur als metformine alleen onvoldoende glykemische controle biedt.

Streefwaarde HbA1c

Een andere interessante bevinding uit de studie was dat het streven naar een HbA1c van 53 mmol/mol (7%) leidde tot hogere QALY's dan een HbA1c-streefwaarde van 64 mmol/mol (8%)

Bron

Zhang Y et al. Second-line Agents for Glycemic Control for Type 2 Diabetes: Are Newer Agents Better? Diabetes Care. 2014 Feb 26. 

Laatst gewijzigd op 20 maart 2014

Gerelateerd aan SU-derivaten beste optie na metformine

Themajournaal

Medicijnjournaal

Factcheck

Nieuw onderzoek

MOVIE

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.