Nieuw onderzoek

Voor de medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2 is metformine het geneesmiddel van eerste keus. Ondanks het wijdverbreide gebruik is het werkingsmechanisme van metformine grotendeels onbekend. Onderzoek van de University of Pennsylvania heeft tot meer inzicht in het werkingsmechanisme geleid. Het onderzoek toont aan dat metformine de glucagon-afhankelijke glucose-afgifte uit de lever remt. Dit inzicht kan mogelijk een uitgangspunt vormen voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor DM2.   

Bron: Miller RA, Chu Q, Xie J, Foretz M, Viollet B, Birnbaum MJ. Biguanides suppress hepatic glucagon signalling by decreasing production of cyclic AMP. Nature. 2013 Jan 6.

Laatst gewijzigd op 8 januari 2013

Gerelateerd aan Nieuw inzicht in werkingsmechanisme metformine

Themajournaal

Medicijnjournaal

Factcheck

Nieuw onderzoek

MOVIE