Nieuw onderzoek

In het kort

Het Engelse NICE concludeert dat toegevoegde waarde combinatiepreparaat LABA/LAMA/ICS beperkt is.

Het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in Engeland schreef een samenvatting over het combinatiepreparaat beclometason/formoterol/glycopyrronium. Hierin staat dat de toegevoegde klinische waarde beperkt is.

Methode

De samenvatting bespreekt de resultaten van drie vergelijkende studies die voor het combinatiepreparaat beclometason/formoterol/glycopyrronium beschikbaar zijn. Dit betreft de Trilogy-, Trinity- en Tribute-studie. De auteurs inventariseerden de uitkomsten van deze studies voor wat betreft effectiviteit, veiligheid en gingen tevens na welke consequenties dit heeft voor specifieke patiëntengroepen.

Samenvatting

In de samenvatting stellen de auteurs dat een combinatiepreparaat beclometason/formoterol/glycopyrronium geschikt kan zijn voor sommige patiënten met matige tot ernstige COPD die een gunstig effect van de combinatie LABA/LAMA/ICS (langwerkende bèta-2-agonist/langwerkend anticholinergicum/inhalatiecorticosteroïd) hebben ervaren door meer dan 1 inhalator te gebruiken. Wanneer deze patiënten moeite hebben met het gebruik van meerdere inhalatoren, kan een combinatiepreparaat voor triple-therapie in aanmerking komen. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt moeite heeft om de verschillende typen inhalatoren op de juiste wijze te gebruiken. Combinatiepreparaten hebben volgens de auteurs als nadeel dat ze geen flexibiliteit kennen. Aanpassing van de dosering van de individuele middelen is niet mogelijk.

Belang voor de praktijk

De NHG-Standaard COPD (2015) geeft aan dat het bewijs voor de werkzaamheid en de toegevoegde waarde van de combinatie LABA/LAMA (ten opzichte van monotherapie) zeer beperkt is (NHG, 2015). Het toevoegen van een ICS valt te overwegen bij patiënten met frequente ernstige exacerbaties ondanks onderhoudsbehandeling met een LABA of LAMA. Van de NICE-richtlijn COPD (2010) verschijnt eind 2018 een nieuwe versie (NICE, 2010). De samenvatting geeft aan dat in deze nieuw richtlijn nog geen aandacht zal worden besteed aan combinatiepreparaten LABA/LAMA/ICS. Voor het combinatiepreparaat fluticason/vilanterol/umeclidinium zal later een aparte samenvatting verschijnen.

Mogelijke belangenverstrengeling

Twee auteurs ontvingen vergoedingen van GlaxoSmithKline, fabrikant fluticason/vilanterol/umeclidinium, een van de twee geregistreerde combinatiepreparaten LABA/LAMA/ICS.

Bron

NICE. Chronic obstructive pulmonary disease: beclometasone, formoterol and glycopyrronium (Trimbow), Evidence summary. Mei 2018.

Contact

Laatst gewijzigd op 16 februari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.