Nieuw onderzoek

In het kort

Britse huisartsen schrijven vaak onnodig een combinatiebehandeling van een langwerkende bèta-agonist met langwerkend anticholinergicum en inhalatiecorticosteroïd voor. 

Britse huisartsen schrijven vaak onnodig een combinatiebehandeling van een langwerkende bèta-agonist (LABA, long acting beta-2-agonist) met een langwerkend anticholinergicum (LAMA, long acting muscarinic antagonist) en een inhalatiecorticosteroïd (ICS) voor. Zo concluderen Bursselle et al. op basis van een observationeel onderzoek onder Britse COPD-patiënten. Deze zogenaamde tripletherapie is volgens diverse richtlijnen alleen bedoeld voor COPD-patiënten met veel symptomen en frequente exacerbaties.

 

Resultaten

De onderzoekers brachten het geneesmiddelgebruik van 11.858 patiënten met COPD in kaart aan de hand van gegevens van een Britse database van eerstelijnszorg, de Optimum Patient Care Research Database (OPCRD). De meeste patiënten (70%) hadden een lichte tot matige luchtwegobstructie (FEV1 > 50%). De ernst van de COPD werd aangeduid met de GOLD-stadia: 41% van de patiënten had COPD met GOLD-klasse A, 25% met GOLD-klasse B, 17% met GOLD-klasse C en17% met GOLD-klasse D.

Tijdens de follow-up van maximaal 8 jaar gebruikte 32% van de patiënten met een tripletherapie. Dit waren vooral patiënten uit GOLD-klasse C en D (dus met een verhoogd risico op exacerbaties), respectievelijk 41 en 51% van de patiënten. Van de patiënten met een laag risico op exacerbaties, klasse A en B, gebruikte respectievelijk 21 en 30% tripletherapie. Bij deze patiënten is het gebruik van ICS niet aangewezen volgens diverse richtlijnen, waaronder de NHG-Standaard COPD (2015) en de Britse NICE-richtlijnen.

Kijkend naar het tijdverloop tussen het stellen van de diagnose en het starten van tripletherapie, valt op dat de GOLD-klasse geen invloed heeft op het moment waarop een patiënt start met tripletherapie. De meeste patiënten gebruikten eerst een combinatie van LABA en ICS, voor de start van de tripletherapie.

 

Discussie

De auteurs concluderen dat de Britse huisartsen tripletherapie vaak inzetten bij patiënten die hier op basis van de richtlijnen niet voor in aanmerking komen, namelijk patiënten in GOLD-klasse A, B of C. Er is vooral veel overgebruik van ICS bij patiënten zonder frequente exacerbaties. Deze patiënten lopen een verhoogd risico op pneumonie, zonder dat voor hen een meerwaarde van ICS is aangetoond.

 

Belang voor de praktijk

De resultaten uit dit Britse onderzoek komen overeen met resultaten uit andere landen, zoals Japan, Frankrijk en Griekenland. Het is niet bekend of Nederlandse artsen even vaak als hun buitenlandse collega's tripletherapie voorschrijven aan patiënten zonder frequente exacerbaties.

 

Belangenverstrengeling

Het onderzoek is gefinancierd door Novartis, fabrikant van onder meer indacaterol en glycopyrronium. Diverse auteurs hebben financiering ontvangen van diverse farmaceutische bedrijven, waaronder fabrikanten van inhalatoren.

 

Bron

Brusselle G et al. The inevitable drift to triple therapy in COPD: an analysis of prescribing pathways in the UK. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015;10:2207-17.

Laatst gewijzigd op 12 september 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.