Nieuw onderzoek

In het kort

ICS verlagen de mortaliteit bij COPD-patiënten. Vooral patiënten met meer frequente exacerbaties hebben baat bij toevoegen van ICS aan de behandeling.

Inhalatiecorticosteroïden (ICS) verlagen de mortaliteit bij COPD-patiënten. Dit concluderen Di Martino et al. op basis van een observationeel onderzoek in Italië. Vooral patiënten met meer frequente exacerbaties hebben baat bij toevoegen van ICS aan de behandeling met langwerkende luchtwegverwijders.

 

Resultaten

De auteurs includeerden op basis van verzekeringsgegevens 18.615 patiënten die na een ziekenhuisopname voor een COPD-exacerbatie startten met een luchtwegverwijder (6.408 patiënten) of een luchtwegverwijder en een ICS (12.207 patiënten). De patiënten in de combinatiegroep waren jonger, hadden minder ernstige vorm van COPD en leden minder vaak aan bijkomende respiratoire aandoeningen. Hiervoor corrigeerden de auteurs.

In de groep met combinatietherapie was het ongecorrigeerde sterftecijfer 110 per 1.000 patiëntjaren, in de groep met alleen luchtwegverwijders was dit 143 per 1.000 patiëntjaren. Na correctie voor patiëntfactoren was de hazard ratio voor sterfte (HR) 0,83 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,72 tot 0,97). Het effect was groter in de subgroep patiënten die in de maanden voor de ziekenhuisopname al een exacerbatie had doorgemaakt. Bij deze patiënten - met een ernstiger vorm van COPD - was de HR 0,63 (95% BI 0,44 tot 0,90).

 

Discussie

De auteurs geven als beperking van hun studie aan dat ze niet de beschikking hadden over bijvoorbeeld longfunctie en rookgedrag van de patiënten. Dit kan wel invloed hebben op de mortaliteit. Ook zijn de baseline-karakteristieken van de beide groepen niet vergelijkbaar. Hiervoor corrigeerden de auteurs, waarbij het effect van ICS overeind bleef.

 

Belang voor de praktijk

De studie laat zien dat ICS een gunstig effect kunnen hebben bij COPD-patiënten met exacerbaties in de voorgeschiedenis. Dit is in lijn met het advies in de NHG-Standaard COPD (2015), die adviseert ICS voor te schrijven aan COPD-patiënten met 2 of meer exacerbaties in het afgelopen jaar.

 

Belangenverstrengeling

Geen.

 

Bron

Di Martino M et al. The Effect on Total Mortality of Adding Inhaled Corticosteroids to Long-Acting Bronchodilators for COPD: A Real Practice Analysis in Italy. COPD. 2015:1-12.

Laatst gewijzigd op 14 april 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.