Nieuw onderzoek

In het kort

Budesonide bij COPD leidt niet tot een significant hoger risico op het optreden van pneumonie.

Gebruik van budesonide bij COPD leidt niet tot een significant hoger risico op het optreden van pneumonie. Dat concluderen Hollis et al. na analyse van 11 studies van de registratiehouder. Zij sluiten een kleine toename van het risico echter niet uit.

 

Achtergrond

Eerdere onderzoeken van Singh et al. en Yang et al. lieten zien dat budesonide het risico op pneumonie mogelijk verhoogt. Daarom heeft het European Medicines Agency (EMA) aan de registratiehouder AstraZeneca gevraagd dit verder te onderzoeken. De registratiehouder gaf Hollis et al. opdracht de gegevens van 43 studies uit de database van AstraZeneca te onderzoeken. Hiervan voldeden er 11 aan de criteria van de onderzoekers. De studies hadden betrekking op in totaal 10.570 patiënten. De primaire uitkomstmaat was de time to first pneumonia treatment-emergent serious adverse event (TESAE).

 

Resultaten

Gebruik van budesonide (al dan niet in combinatie met formoterol) leidde in vergelijking met een regime zonder inhalatiecorticosteroïd (ICS) niet tot een significant groter risico op het optreden van ernstige pneumonie (hazard ratio = 1,15, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,83 tot 1,57). De incidentie van ernstige pneumonie bedroeg bij budesonide bevattende preparaten 1,9% en bij placebo 1,5% per jaar.

 

Discussie

De auteurs stellen dat geïncludeerde studies en patiëntenpopulatie divers zijn. Bij de oudere studies met budesonide was het hebben van een exacerbatie in de voorgeschiedenis geen inclusiecriterium. Hierdoor hebben die gegevens met name betrekking op jongere patiënten met mildere vormen van COPD. Volgens huidige richtlijnen hebben ICS geen plaats bij deze patiënten. De studies waren daarnaast niet opgezet om het optreden van pneumonie te onderzoeken: de resultaten zijn gebaseerd op meldingen van bijwerkingen die tijdens de studies optraden.

 

Belang voor de praktijk

Uit de studies van de registratiehouder komt geen significant verhoogd risico op pneumonie bij budesonide naar voren. Eerdere studies en meta-analyses laten wel een toename van dit risico zien. De NHG-Standaard COPD (2015) geeft aan dat behandeling met ICS een verhoogd risico geeft op een pneumonie. Als het aantal exacerbaties niet duidelijk afneemt na één jaar of als er gedurende een langere periode (twee jaar) geen exacerbaties meer zijn, dient het ICS daarom gestaakt te worden.

 

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door AstraZeneca, registratiehouder van budesonide en formoterol/budesonide (Symbicort®). Alle auteurs waren in dienst bij AstraZeneca tijdens de studie.

 

Bron

 

Laatst gewijzigd op 20 juli 2017

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.