Medicijnjournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Inleiding
  • 00:39 Inhalatiecorticosteroïden bij COPD
  • 02:53 Nieuwsflitsen
  • 05:36 Palliatieve zorg eindstadium nierfalen
  • 08:01 Discussiepunten voor het FTO

Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan de richtlijn 'palliatieve zorg eindstadium nierfalen' en manieren om het overgebruik van inhalatiecorticosteroïden bij COPD tegen te gaan.
 

Gerelateerd aan Het Medicijnjournaal, juni 2017

Medicijn

Themajournaal

Medicijnjournaal

Factcheck

Nieuw onderzoek

Poll