MOVIE

In het kort

Deze MOVIE toont de ontwikkeling in het gebruik van combinatiepreparaten LABA/LAMA vanaf 2013 tot en met 2018. Het gebruik van combinatiepreparaten LABA/LAMA is weergegeven ten opzichte van het totaal aantal gebruikers van onderhoudsmedicatie voor astma/COPD.

Tijdlijn

Combinatiepreparaten LABA/LAMA zijn geregistreerd voor patiënten met COPD. Indacaterol/glycopyrronium kwam in 2013 op de markt. Tot en met 2015 volgden 3 andere combinatiepreparaten: aclidinium/formoterol, umeclidinium/vilanterol en olodaterol/tiotropium. In 2019 volgde een vijfde combinatiepreparaat: glycopyrronium/formoterol.

Stijgend aantal gebruikers

Tot en met 2015 lag het aantal gebruikers van combinatiepreparaten LABA/LAMA ten opzichte van alle onderhoudsmedicatie astma/COPD onder de 2%. Het gebruik nam in de jaren erna toe tot gemiddeld 5,1% in 2018. In dat jaar waren er ruim 55.000 gebruikers. Op basis van deze toename is de verwachting dat het aantal gebruikers de komende jaren verder zal toenemen.

Regionale verschillen

In 2013 waren in sommige regio’s de combinatiepreparaten LABA/LAMA al bij 0,8 tot 1,6% van de gebruikers van onderhoudsmedicatie astma/COPD voorschreven. In de regio’s Helmond en Het Gooi steeg het gebruik het snelst. Vanuit deze regio’s zagen we eerst in aangrenzende gebieden het gebruik oplopen.

In 2018 lag het aandeel voor de combinatiepreparaten LABA/LAMA in een groot deel van Nederland tussen de 3,2 en 6,4%. Het aandeel voor de combinatiepreparaten LABA/LAMA lag voornamelijk in Limburg en Zuidoost-Brabant hoger dan 6,4%.

Definities

  • Aantal gebruikers van combinatiepreparaat LABA/LAMA: aantal unieke inwoners met minimaal een voorschrift voor een combinatiepreparaat LABA/LAMA per halfjaar per postcodegebied.
  • Aantal gebruikers van onderhoudsmedicatie voor astma/COPD: aantal unieke inwoners met minimaal een voorschrift voor onderhoudsmedicatie astma/COPD per half jaar per postcodegebied.

Opmerkingen:

  • Voor het aantal gebruikers van combinatiepreparaat LABA/LAMA tellen het aantal gebruikers van de losse combinatie LABA en LAMA niet mee.
  • Een vergelijking van combinatiepreparaten LABA/LAMA ten opzichte van onderhoudsmedicatie voor alleen COPD is met de gebruikte data niet mogelijk. Dit komt omdat de cijfers niet gekoppeld zijn aan een indicatie.

Bronvermelding

Voor het maken van de kaarten is gebruik gemaakt van de databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van Zorginstituut Nederland. Deze databank bevat informatie over het gebruik van genees- en hulpmiddelen in Nederland. Het betreft informatie over middelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet. Bijna alle zorgverzekeraars stellen deze informatie ter beschikking aan het GIP. Het GIP doet een kwaliteitscontrole op deze gegevens en corrigeert deze zo nodig. Hierdoor ontstaan betrouwbare en representatieve databestanden over het hulp- en geneesmiddelengebruik. Bij de ramingsmethodiek voor het voorspellen van het ontbrekende deel, houdt Zorginstituut Nederland onder andere rekening met verschillen in de leeftijds- en geslachtsopbouw van de verzekerdenpopulatie.

Contact

Meer informatie

Laatst gewijzigd op 31 maart 2020