FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-module, DTO-module, casuïstiek, presentaties en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO of DTO over hartfalen

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Inhoud

De DTO-module Diagnostiek en niet-medicamenteuze zorg bij hartfalen en de FTO-module Behandeling hartfalen bevatten een interactieve kennistoets. Wilt u hiervan gebruik maken?

Ga voor de DTO-module Diagnostiek en niet-medicamenteuze zorg bij hartfalen hier naar de kennistoets in Kahoot. 

Ga voor de FTO-module Behandeling hartfalen hier naar de kennistoets in Kahoot. 

Kies 'Continue as a guest' en de Classicvariant. Daarna verschijnt een code (game pin) die deelnemers nodig hebben om in te loggen. Deelnemers kunnen inloggen via een smartphone of tablet op www.kahoot.it. Als iedereen ingelogd is, start u de quiz.

 

LET OP: Kahoot slaat automatisch de nicknames en de resultaten van de quiz op in het Kahoot-account van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Kahoot gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar services. Zie voor meer informatie: kahoot.com/privacy-policy. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik gebruikt de resultaten van de quiz alleen voor het beoordelen van de kwaliteit van de quiz en deelt deze gegevens niet met derden. 

Contact

Downloads

DTO-module Diagnostiek en niet-medicamenteuze zorg bij hartfalen
Download
DTO-module over het optimaliseren van de herkenning, diagnostiek en niet-medicamenteuze zorg bij hartfalen, gebaseerd op de NHG-Standaard Hartfalen (2021)
Presentatie Diagnostiek en niet-medicamenteuze zorg bij hartfalen
Download
Presentatie bij de DTO-module Diagnostiek en niet-medicamenteuze zorg bij hartfalen
Module Behandeling hartfalen
Download
FTO-module over de medicamenteuze behandeling van hartfalen, gebaseerd op de NHG-Standaard Hartfalen (2021)
Presentatie Behandeling hartfalen
Download
Presentatie behorende bij de FTO-module Behandeling hartfalen
Casuistiek Hartfalen
Download
FTO-casuïstiek over exacerbaties, dehydratie en palliatieve zorg bij hartfalen
PTK-hoofdstuk 15. Hartfalen
Download
Handleiding met een verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over hartfalen
PTK-hoofdstuk 12. Hart- en vaatziekten algemeen
Download
Handleiding met een algemene verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over hart- en vaatziekten

Laatst gewijzigd op 1 juli 2021