FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-module, huisartsenmodule, casuïstiek, presentaties en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO over hartfalen

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Inhoud

De FTO-module Behandeling hartfalen bevat een interactieve kennistoets. Wilt u hiervan gebruik maken? Ga dan hier naar de kennistoets in Kahoot. Kies 'Continue as a guest' en de Classicvariant. Daarna verschijnt een code (game pin) die deelnemers nodig hebben om in te loggen. Deelnemers kunnen inloggen via een smartphone of tablet op www.kahoot.it. Als iedereen ingelogd is, start u de quiz.

LET OP: Kahoot slaat automatisch de nicknames en de resultaten van de quiz op in het Kahoot-account van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Kahoot gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar services. Zie voor meer informatie: kahoot.com/privacy-policy. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik gebruikt de resultaten van de quiz alleen voor het beoordelen van de kwaliteit van de quiz en deelt deze gegevens niet met derden. 

Contact

Downloads

Module Behandeling hartfalen
Download
FTO-module over de medicamenteuze behandeling van hartfalen, gebaseerd op de NHG-Standaard Hartfalen (2021)
Presentatie Behandeling hartfalen
Download
Presentatie behorende bij de FTO-module Behandeling hartfalen
Casuistiek Hartfalen
Download
FTO-casuïstiek over exacerbaties en dehydratie bij hartfalen
Module Hartfalen: diagnostiek en niet-medicamenteus beleid (in herziening)
Download
Huisartsenmodule voor een huisartsenoverleg over het optimaliseren van de herkenning, diagnostiek en niet-medicamenteuze zorg bij hartfalen, gebaseerd op de NHG-Standaard Hartfalen (2010)
Presentatie Hartfalen: diagnostiek en niet-medicamenteus beleid (in herziening)
Download
Presentatie bij de huisartsenmodule Optimaliseren diagnostiek en niet-medicamenteuze zorg bij hartfalen
PTK-hoofdstuk 15. Hartfalen
Download
Handleiding met een verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over hartfalen
PTK-hoofdstuk 12. Hart- en vaatziekten algemeen
Download
Handleiding met een algemene verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over hart- en vaatziekten

Laatst gewijzigd op 4 mei 2021