FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-modules, handboek, werkboeken, presentaties en bijlage voor een FTO of multidisciplinair overleg over het uitwisselen van medicatiegegevens, reden van voorschrijven en verminderde nierfunctie

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Contact

1. Medicatieoverdracht

De FTO-module Medicatieoverdracht bevat een interactieve kennistoets. Wilt u hiervan gebruik maken? Ga dan hier naar de kennistoets in Kahoot.

Kies Continu as a guest en de Classicvariant. Daarna verschijnt een code (game pin) die deelnemers nodig hebben om in te loggen. Deelnemers kunnen inloggen via een smartphone of tablet op www.kahoot.it. Als iedereen ingelogd is, start u de quiz.

LET OP: Kahoot slaat automatisch de nicknames en de resultaten van de quiz op in het Kahoot-account van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Kahoot gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar services. Zie voor meer informatie: kahoot.com/privacy-policy. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik gebruikt de resultaten van de quiz alleen voor het beoordelen van de kwaliteit van de quiz en deelt deze gegevens niet met derden. 

2. Uitwisselen reden van voorschrijven en nierfunctie

3. Overdracht medicatiegegevens in de keten

Laatst gewijzigd op 3 augustus 2021