Nieuws

In het kort

Dit speciale FTO 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, wordt wegens succes maar ook wat vertraging in 2021 voortgezet. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn weer beschikbaar om een presentatie te geven tijdens het FTO. Interesse? Meld je aan!

De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, wordt wegens succes maar ook wat vertraging in het coronajaar, in 2021 voortgezet. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn weer beschikbaar om een presentatie te geven tijdens het FTO. Dit speciale FTO biedt apothekers en huisartsen inzicht in wat zij kunnen doen om de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater terug te dringen. Ondanks corona zijn er sinds de start van de aanpak zijn er al meer dan 60 FTO’s georganiseerd. Vanwege het enthousiasme bij zowel de huisartsen en apothekers als de waterprofessionals wordt deze aanpak doorgezet en kunnen weer nieuwe FTO-groepen zich aanmelden.

De FTO-special -die geheel kosteloos wordt aangeboden- geeft informatie over de landelijke ketenaanpak en de situatie in de eigen regio omtrent medicijnresten in het water. Hoe ziet de medicijnketen er in de praktijk uit? Wat werkt goed? Tegen welke problemen loopt het waterschap of drinkwaterbedrijf aan? Wat kunnen apothekers en huisartsen doen om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen? Gastsprekers behandelen deze vragen tijdens het FTO.

Digitaal of fysiek

Vanwege de coronacrisis is er in 2020 ook een digitale variant voor dit FTO met gastsprekers ontwikkeld. Zolang het nog niet mogelijk is om fysiek samen te komen, kan deze variant worden aangevraagd.

Interesse? Meld je aan!

Apothekers die een gastspreker van het waterschap of drinkwaterbedrijf willen uitnodigen voor hun FTO kunnen contact opnemen met Esther Welling, coördinator voor het FTO ‘Medicijnresten uit water’. Stuur een e-mail met een voorkeursdatum en het aantal deelnemers aan het FTO naar FTOmedicijnresten@van-waarde.com. Ook telefonische afstemming kan (06-22 450 044).

De FTO ‘Medicijnresten uit water’ is een tijdelijke aanvulling op de reguliere FTO-module Geneesmiddelen en milieu. Deze IVM-module blijft gewoon beschikbaar.

Achtergrondinformatie

In Nederland komt naar schatting jaarlijks minstens 190 ton humane medicijnresten via de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terecht. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen namelijk niet alle resten van medicijnen uit het water halen. Medicijnresten hebben schadelijke effecten op waterorganismen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gedragsverandering, weefselschade en effecten op de voortplanting. Voor de mens zijn er op dit moment geen nadelige gevolgen. De drinkwaterkwaliteit is nu nog niet in het geding, maar op de lange termijn staan de drinkwaterbronnen wel onder druk. De hoeveelheid geneesmiddelen in het milieu zal de komende jaren namelijk alleen maar toenemen door de verwachte toename van geneesmiddelgebruik bij een ouder wordende bevolking.

Landelijke aanpak

In de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water werkt de Rijksoverheid daarom samen met waterschappen, drinkwatermaatschappijen, de farmaceutische industrie, veel partijen uit de zorgsector (VWS, KNMP, NHG, IVM) en kennisinstellingen om medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terug te dringen. Alleen door een gezamenlijke aanpak, met maatregelen in de geneesmiddelenketen én bij de waterzuivering, kan het probleem worden opgelost. Zie de website voor meer informatie over de Ketenaanpak Medicijnresten.

Contact

Laatst gewijzigd op 1 juni 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.