Nieuws

In het kort

De FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over reumatoïde artritis.

Jaarlijks krijgen ongeveer 17.400 patiënten de diagnose reumatoïde artritis. De FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over reumatoïde artritis. De module bevat werkvormen voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur. Ook is er een interactieve kennistoets inbegrepen.

De FTO-modules over reumatoïde artritis zijn gebaseerd op de NHG-standaard Artritis (2017). Met onder andere aandacht voor de belangrijkste aandachtspunten van het medicamenteuze beleid bij reumatoïde artritis, het herhaalbeleid van huisartsen bij methotrexaat en voorlichting. 

Het Themajournaal reumatoïde artritis geeft zorgverleners informatie over de belangrijke aspecten van de medicamenteuze behandeling van reumatoïde artritis. Dit Themajournaal is ontwikkeld met steun van het ministerie van VWS.

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018