FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-werkmaterialen voor een FTO over het voorkómen van antibioticaresistentie

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Deze FTO-werkmaterialen zijn ontwikkeld in het kader van het project 'DTO-FTO Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde' door Zorgnetwerk GAIN, Instituut Verantwoord Medicijngebruik en KOEKOEK educatieve escapespellen. 

Download het escapespel en de presentatie alléén als u organisator van het FTO bent. Het is namelijk niet de bedoeling dat de (andere) deelnemers aan het FTO het spel en de oplossing voorafgaand aan het FTO doornemen. Lees ook eerst de instructies voor de voorbereiding van het FTO voordat u het escapespel gaat verspreiden onder de FTO-deelnemers. 

De deelnemers aan het FTO dienen als voorbereiding op het FTO de e-learning 'Doelmatig antibioticagebruik in de eerste lijn' te volgen.  Deze e-learning is gratis te volgen. Aan het maken van de eindtoets en het krijgen van accreditatiepunten zijn kosten verbonden. 

Contact

Downloads

Instructies FTO Antibioticaresistentie
Download
Instructies voor de voorbereiding en uitvoering van het FTO over antibioticaresistentie
Uitnodiging deelnemers
Download
Voorbeeld voor de uitnodiging van de deelnemers met instructies voor de voorbereiding van het FTO
Voorschrijfgegevens Antibioticaresistentie
Download
Excel-bestand voor het verzamelen van de voorschrijfgegevens van de huisartsen en het (automatisch) maken van de grafieken
Presentatie Antibioticaresistentie (alleen voor organisator FTO)
Download
Presentatie voor het FTO over antibioticaresistentie
Escapespel Antibioticaresistentie (alleen voor organisator FTO)
Download
Educatief escapespel over het gebruik van antibiotica bij luchtweg- en urineweginfecties
Protocol Bricks Huisarts
Download
Protocol voor het extraheren van voorschrijfgegevens uit Bricks Huisarts
Protocol CGM Huisarts
Download
Protocol voor het extraheren van voorschrijfgegevens uit CGM Huisarts
Protocol Medicom
Download
Protocol voor het extraheren van voorschrijfgegevens uit Medicom
Protocol MicroHIS
Download
Protocol voor het extraheren van voorschrijfgegevens uit MicroHIS
Protocol OmniHis Scipio
Download
Protocol voor het extraheren van voorschrijfgegevens uit OmniHis Scipio
Protocol Promedico
Download
Protocol voor het extraheren van voorschrijfgegevens uit Promedico
Protocol VIPLive
Download
Protocol voor het extraheren van voorschrijfgegevens uit VIPLive

Laatst gewijzigd op 12 maart 2021