FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-module, presentatie en casuïstiek voor een FTO over geneesmiddelen in de visitetas voor spoedeisende situaties.

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Inhoud

De FTO-module Geneesmiddelen in de visitetas bevat een interactieve kennistoets. Wilt u hiervan gebruik maken? Ga dan hier naar de kennistoets in Kahoot. Kies de Classicvariant. Daarna verschijnt een code (game pin) die deelnemers nodig hebben om in te loggen. Deelnemers kunnen inloggen via een smartphone of tablet op www.kahoot.it. Als iedereen ingelogd is, start u de quiz.

LET OP: Kahoot slaat automatisch de nicknames en de resultaten van de quiz op in het Kahoot-account van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Kahoot gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar services. Zie voor meer informatie: kahoot.com/privacy-policy. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik gebruikt de resultaten van de quiz alleen voor het beoordelen van de kwaliteit van de quiz en deelt deze gegevens niet met derden. 

Contact

Downloads

Module Geneesmiddelen in de visitetas
Download
FTO-module over geneesmiddelen in de visitetas voor spoedeisende situaties, gebaseerd op de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties (2020).
Presentatie Geneesmiddelen in de visitetas
Download
Presentatie behorende bij de FTO-module Geneesmiddelen in de visitetas
Casuïstiek Wespensteek
Download
FTO-casuïstiek over het beleid bij anafylaxie na een wespensteek

Laatst gewijzigd op 26 mei 2020