FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-modules, casuïstiek, presentaties, bijlagen en handleiding prescriptiecijfers voor een FTO over polyfarmacie, medicatiebeoordeling en het starten, minderen en stoppen van medicatie in de eerste lijn en in het verpleeghuis

Voor wie

Apothekers, Huisartsen, Specialisten ouderengeneeskunde

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek, Verpleeghuis

Kosten

Gratis

Contact

1. Medicatiebeoordeling, oriëntatie

2. Medicatiebeoordeling, aan de slag

3. Minderen en stoppen van medicatie bij ouderen

4. Starten en stoppen van medicatie bij ouderen

De FTO-module Starten en stoppen van medicatie bij ouderen bevat een interactieve kennistoets. Wilt u hiervan gebruik maken? Ga dan hier naar de kennistoets in Kahoot. Kies Continue as a guest en de Classicvariant. Daarna verschijnt een code (game pin) die deelnemers nodig hebben om in te loggen. Deelnemers kunnen inloggen via een smartphone of tablet op www.kahoot.it. Als iedereen ingelogd is, start u de quiz.

LET OP: Kahoot slaat automatisch de nicknames en de resultaten van de quiz op in het Kahoot-account van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Kahoot gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar services. Zie voor meer informatie: kahoot.com/privacy-policy. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik gebruikt de resultaten van de quiz alleen voor het beoordelen van de kwaliteit van de quiz en deelt deze gegevens niet met derden.

5. Medicatiebeoordeling in verpleeghuizen

6. Voorschrijfgegevens

Laatst gewijzigd op 4 februari 2022