FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-module en presentatie voor een FTO over vaccinaties.

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Inhoud

Deze FTO-module is ontwikkeld in opdracht van het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 

De FTO-module Vaccinaties bevat een interactieve kennistoets. Wilt u hiervan gebruik maken? Ga dan hier naar de kennistoets in Kahoot. Kies de Classicvariant. Daarna verschijnt een code (game pin) die deelnemers nodig hebben om in te loggen. Deelnemers kunnen inloggen via een smartphone of tablet op www.kahoot.it. Als iedereen ingelogd is, start u de quiz.

LET OP: Kahoot slaat automatisch de nicknames en de resultaten van de quiz op in het Kahoot-account van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Kahoot gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar services. Zie voor meer informatie: kahoot.com/privacy-policy. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik gebruikt de resultaten van de quiz alleen voor het beoordelen van de kwaliteit van de quiz en deelt deze gegevens niet met derden. 

Contact

Downloads

Module Vaccinatie
Download
FTO-module over vaccinaties voor tetanus (postexpositieprofylaxe), gordelroos, kinkhoest (voor zwangere vrouwen), meningokokken type B, pneumokokken, rotavirus en waterpokken.
Presentatie Vaccinaties
Download
Presentatie behorende bij de FTO-module Vaccinaties

Laatst gewijzigd op 25 september 2020