FTO-werkmateriaal

In het kort

Werkboek, presentaties en bijlagen voor het organiseren en uitvoeren van medicatiebeoordelingen volgens de Opti-Med-methode

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Contact

Downloads

Werkboek Medicatiebeoordeling eerste lijn volgens Opti-Med-methode
Download
Werkboek met een praktische leidraad voor het organiseren en uitvoeren van medicatiebeoordelingen volgens de Opti-Medmethode, een methode geschikt voor huisartsen en apothekers in een breder samenwerkingsverband in de eerste lijn
Bijlage 1 Schema plan van aanpak
Download
Bijlage 1 met invulschema voor plan van aanpak
Bijlage 3A Uitnodigingsbrief
Download
Bijlage 3A met voorbeeld uitnodigingsbrief voor patiënten
Bijlage 3B Opti-Med-vragenlijst
Download
Bijlage 3B met schriftelijke Opti-Med-vragenlijst
Bijlage 3C Vragenlijst anamnesegesprek
Download
Bijlage 3C met voorbeeld vragenlijst anamnesegesprek
Bijlage 5C Registratieformulier Opti-Med
Download
Bijlage 5C met voorbeeld registratieformulier
Patientkaart medicatiegebruik bij ouderen
Download
Patiëntkaart Medicatiegebruik bij ouderen: wat kunt u zelf doen?
Presentatie startbijeenkomst
Download
Presentatie voor een startbijeenkomst voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen volgens de Opti-Med-methode
Presentatie evaluatiebijeenkomst
Download
Presentatie voor een evaluatiebijeenkomst over het uitvoeren van medicatiebeoordelingen volgens de Opti-Med-methode

Laatst gewijzigd op 7 januari 2020