Nascholing

In het kort

Zorgverleners werkzaam in de thuiszorg, leren hoe zij in de praktijk veilig met medicatie kunnen werken volgens de geldende protocollen en wet- en regelgeving.

Voor wie

Aandachtsvelders medicatieveiligheid, Teammanagers, Verpleegkundigen, Verzorgenden, Wijkverpleegkundigen

In de sectoren

Thuiszorg

Duur

1 dagdeel

Groepsgrootte

Maximaal 16

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  3 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners:  4 punten

Registerplein, scholing GHO:  1 punten

Kosten

€ 1.425,00 (vrij van BTW)

Bijkomende kosten

Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee

Inhoud

Optimale medicatieveiligheid in uw dagelijkse werk, hoe zorgt u daarvoor? Welke regels zijn er vanuit de beroepsgroepen? Welke procedures heeft de organisatie zelf? En hoe brengt u deze in de praktijk? Hoe gaat u om met twijfelgevallen, de zogenaamde 'grijze gebieden'? Dit alles komt in de nascholing aan de orde. Vanuit zelf ingebrachte praktijksituaties en andere voorbeelden bespreken we interactief de regels en vooral hoe u zorgt dat uw team deze kan toepassen in de - soms weerbarstige - praktijk.

De nascholing heeft desgewenst een train-de-trainer opzet, zodat de deelnemers tools hebben om hun team zelf verder te scholen. Uitgangspunt zijn de 'Veilige principes in de medicatieketen' van maart 2012, opgesteld door het Platform Medicatieveiligheid.

Resultaat

Na de nascholing kunt u een plan van aanpak maken om de medicatieveiligheid te verbeteren. U heeft de tools om uw team te scholen op veel voorkomende praktische aspecten van medicatieveiligheid. U weet hoe u ervoor kunt zorgen dat uw team het medicatiebeleid toepast. U kunt de taakverdeling op het gebied van medicatieveiligheid regelen, ook met de apotheek en de huisarts. U kunt u de 'Veilige principes' toepassen in de praktijk.

Voor aandachtsvelders en wijkverpleegkundigen: u heeft de handvatten om uw team te scholen op veel voorkomende praktische aspecten van medicatieveiligheid. U weet hoe u ervoor kunt zorgen dat uw team het medicatiebeleid toepast.

Bijzonderheden

De kosten voor deze nascholing in company zijn: € 1.425,-, reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee.

Ervaringen

Deelnemers, wijkverpleegkundigen van Buurtzorg beoordeelden deze nascholing met gemiddeld een 8,6.

Bij de evaluatie schreven zij onder andere:

  • Belangrijke onderwerpen zijn nu duidelijker: hoe om te gaan met toedienlijsten, AMO, malen, opiaten en dubbel paraferen, BEM, dubbelcheck, regelen aftekenen en rol apotheek.
  • De trainer brengt het leuk, is duidelijk, structureel en to the point en betrekt iedereen erbij.
  • Bespreken van veel praktijkvoorbeelden, iedereen kreeg goede feedback op de ingebrachte casuïstiek
  • De training gaf vooral veel helderheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Wanneer is het de taak van de wijkverpleging, wanneer van de apotheker en wanneer van de huisarts.

Meer informatie

Contact