Informatiepagina

In het kort

Vraag & Antwoord over het medicatieproces in zorginstellingen.

In deze rubriek behandelen wij vragen over hoe meer grip te krijgen op het medicatieproces. Elke maand publiceren wij een vraag in de nieuwsbrief IVM CARE. Bent je op zoek naar meer informatie? Download dan de Veilige principes in de medicatieketen van onze website.

Waarom is het belangrijk dat de arts en de apotheker bij een medicatiebeoordeling van een cliënt het oordeel van de verzorging of begeleiding meeneemt?

Om een medicatiebeoordeling uit te kunnen voeren, is het essentieel dat de arts en de apotheker goed op de hoogte zijn hoe een cliënt reageert op de medicatie. Idealiter zou je dat van de cliënt zelf willen horen. Vaak is dit niet goed mogelijk bij cliënten die in een instelling verblijven. Omdat de verzorging en begeleiding de cliënt vaak de hele dag ziet, heeft deze een goede indruk of de medicatie het beoogde doel heeft en eventueel bijwerkingen geeft. Neem daarom als arts en apotheker altijd het oordeel van de verzorging over de werking van de medicatie in de medicatiebeoordeling mee. Dit kan mondeling of schriftelijk met een korte checklist.

Waarom moeten de artsen en apotheker de samenstelling van de werkvoorraad geneesmiddelen jaarlijks evalueren?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Mag de voedingsassistent de tweede controle uitvoeren bij het geven van insuline?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Ik moet een halve tablet geven. Mag ik de andere helft bewaren voor de volgende gift?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

De koelkast bij de cliënt thuis functioneert slecht. Wat moet ik doen?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Ik moet door de familie uitgezette medicatie in een weekdoos geven, mag dat?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Ik hoef maar de helft van een ampul morfine te spuiten, mag ik de andere helft gebruiken voor een volgende gift?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

De insuline in de insulinepen is bevroren geweest. Wat moet ik doen?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Ik ben een geneesmiddel vergeten te geven. Wat moet ik doen?

Voor het antwoord op deze vraag kun je contact opnemen met een ervaren adviseur medicatieveiligheid. Hiervoor kun je een telefonisch consult aanvragen. De adviseur zal ook jouw andere vragen over medicatieveiligheid beantwoorden en houdt hierbij altijd rekening met de geldende regelgeving. 

Contact