E-learning

In het kort

Met deze cursus leren begeleiders en andere zorgverleners in de GGZ en in RIBW's de belangrijkste begrippen en aandachtspunten op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid. Cursisten geven de cursus gemiddeld een 8,0. 

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

GGZ/RIBW

Duur

2 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Registerplein, cliëntondersteuners:  2 punten

Registerplein, opleidingstraject GGZ-Agogen:  2 punten

Registerplein, opleidingstraject Maatschappelijk Werk:  2 punten

Registerplein, scholing GHO:  2 punten

Registerplein, vrije ruimte Sociaal Agogen:  2 punten

SKJ:  2 punten

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Basiskennis medicijngebruik GGZ

€ 21,95

Inhoud

Veel van uw cliënten gebruiken elke dag medicijnen. Deze medicijnen werken alleen goed als de cliënt ze op de juiste manier gebruikt. U speelt daarbij diverse belangrijke rollen.

Waarschijnlijk heeft u in uw opleiding weinig geleerd over medicijnen. Daarom leert u in deze cursus meer over medicijnen. U leert bijvoorbeeld wat medicijnen zijn. Ook leert u belangrijke aandachtspunten van medicijnen.

U bent aanspreekpunt
U bent vaak het eerste aanspreekpunt voor een cliënt als hij vragen over medicijnen heeft. Ook bent u vaak de eerste die het ziet als er problemen zijn. Bijvoorbeeld als een cliënt de medicatie niet inneemt, suf is of zich anders gedraagt. 

U deelt medicijnen
Wanneer u medicijnen uitdeelt, moet u hiervoor bekwaam zijn. Dit betekent dat u erop moet letten dat de juiste cliënt het juiste medicijn krijgt, op het juiste tijdstip, in de juiste hoeveelheid en dosering en op de juiste wijze toegediend.

U signaleert
Ook als u geen medicijnen uitreikt, heeft u een belangrijke taak. U moet immers signaleren. Dat betekent dat u goed moet opletten of uw cliënten hun medicijnen op de juiste manier gebruiken. Ook signaleert u of medicijnen werken of juist bijwerkingen geven.

U bent verantwoordelijk
Volgens de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) bent u als zorgverlener verantwoordelijk voor uw eigen handelen. Geeft u medicijnen aan uw cliënten? Dan moet u bekwaam zijn. U bent bekwaam als u de juiste kennis, vaardigheden en professionele houding heeft. 

Resultaat

Na afronding van deze cursus kunt u:

 • betrouwbare informatie over medicijnen opzoeken
 • uitleggen wat een medicijn is
 • de overeenkomsten en verschillen tussen merkmedicijnen en merkloze medicijnen benoemen
 • de risico's van vrij verkrijgbare medicijnen en gezondheidsproducten benoemen
 • het begrip indicatie uitleggen en aangeven waarom de indicatie van belang is bij medicijngebruik
 • onderscheid maken tussen de meest voorkomende toedieningsvormen en -wijzen van medicijnen en de belangrijkste aandachtspunten hiervan benoemen
 • onderscheid maken tussen lokale en systemische werking
 • aangeven hoe de opname en uitscheiding van medicijnen de werking van medicijnen beïnvloeden en voorspellen welke factoren hierop invloed hebben
 • onderscheid maken tussen werking, bijwerking en overgevoeligheid en voorspellen welke factoren hierop invloed hebben
 • benoemen welke producten een wisselwerking kunnen geven met medicijnen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn
 • de gebruiksvoorschriften van medicijnen toepassen
 • uw eigen taken en verantwoordelijkheden in het medicijnproces benoemen

Bijzonderheden

De cursus sluit af met een digitale summatieve eindtoets van 15 meerkeuzevragen.

Deze cursus is de gereviseerde versie van de cursus Basiskennis medicijngebruik GGZ en RIBW's uit 2015. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige cursus zijn:

 • Eenvoudigere teksten
 • Geactualiseerde feiten en verwijzingen

Ongebruikte vouchers voor de oude versie geven nu rechtstreeks toegang tot de nieuwe versie. Cursisten die nog met de oude cursus bezig zijn, kunnen deze tot 10 september 2018 afmaken en hun accreditatiepunten bijgeschreven krijgen.

Ervaringen

Cursisten geven de cursus gemiddeld een 8,0.

68% vindt de aansluiting op de praktijk "goed" of "zeer goed". 

Contact