Bijeenkomst

In het kort

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we interactief actuele, praktische en beleidsmatige onderwerpen rondom medicijngebruik. Daarbij is ruim aandacht voor ‘hoe werkt dit in de praktijk?’ Deze keer komen twee actuele thema’s aan de orde, hygiëne- en infectiepreventie en de nieuwe wet Zorg en Dwang.

Voor wie

Beleidsmedewerkers, Coördinatoren opleidingen, Kwaliteitsfunctionarissen, Managers zorg

In de sectoren

Ouderenzorg, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en RIBW, Verpleeghuis

Duur

10.30 - 16.00 uur, lunch is inbegrepen

Groepsgrootte

30

Kosten

€ 165,00 (vrij van BTW)

Beschikbare data

dinsdag 8 oktober 2019, Utrecht, 10.30 - 16.00 uur Domstad

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we interactief actuele, praktische en beleidsmatige onderwerpen rondom medicijngebruik. Daarbij is ruim aandacht voor ‘hoe werkt dit in de praktijk?’ Deze keer komen twee actuele thema’s aan de orde, namelijk hygiëne- en infectiepreventie en de nieuwe wet Zorg en dwang. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor jouw - praktische - vragen rondom het medicatieproces.

Informatie

Het IVM organiseert sinds enige jaren met veel succes twee maal per jaar thematische bijeenkomsten waar veel ruimte is voor kennis vergaren, uitwisselen en contacten leggen met andere zorgorganisaties.

Tijdens de ochtend bespreken we de nieuwe wet Zorg en dwang die per 1-1-2020 ingaat. We focussen hier specifiek op de implicaties ervan voor de zorginstellingen in de sectoren intramurale ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en RIBW. Wat moeten ze weten en wat ervoor te regelen? Wat staat vast en waarover is nog discussie? Ook hiervoor hebben we een inhoudelijk deskundige Specialist ouderengeneeskunde en jurist gevonden om ons te informeren.

Het middagthema gaat over hygiëne en infectiepreventie, een belangrijk bijkomend thema rondom geneesmiddelengebruik. Infectiepreventie sluit naadloos aan bij terugdringen van antibioticagebruik.  Beseffen je medewerkers hoe belangrijk hygiëne en het voorkómen van infecties is? Er is een groot  risico dat cliënten onnodig ziek worden en dat bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica. Ook bestaat het risico dat infecties zich verspreiden als een besmette cliënt wordt overgeplaatst naar een ziekenhuis. We hebben deskundigen op dit gebied bereid gevonden een inleiding over dit onderwerp te geven.

Het gaat hier om inspireren en informeren van en met elkaar. Wilt u daarnaast met uw collega’s van zorginstellingen van gedachten wisselen over medicatieproces of scholing? Meldt u dan nu aan!

Natuurlijk praten we je - zoals je van ons gewend bent - bij over actuele zaken in de medicatieveiligheid. Daarbij is er ruim aandacht en tijd voor onderlinge uitwisseling. In de middag gaan we tijdens het gebruikelijke consultancy-uurtje aan de slag met je vragen, onduidelijkheden of knelpunten rondom het medicatieproces. Daarvoor kun je vooraf je vragen inleveren via g.yocarini@medicijngebruik.nl

Resultaat

Na de bijeenkomst heb je meer informatie over de besproken actuele thema’s in de medicatiezorg.

Aanmelden

Wil je ook mee praten? Meld jezelf dan aan voor deze workshop van het IVM. Er is plek voor ongeveer 30 personen, dus wees er snel bij!

Bijzonderheden

Inschrijving is voor maximaal 2 personen per organisatie. Tijdens deze workshop ontvang je een lunch

Contact