Rapport

In het kort

Dit rapport toont de resultaten van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2017

Voor wie

Apothekers, Apothekersassistenten, Artsen, Huisartsen, Praktijkondersteuners, Specialisten

In de sectoren

1e, 2e en 3e lijns zorg, Huisartsenpraktijk, Apotheek, Apotheekhoudende huisartsenpraktijk, Zorgverzekeraar, Overheid

Kosten

Gratis

Dit rapport van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) toont de resultaten van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. De monitor maakt inzichtelijk in hoeverre huisartsen voorschrijven volgens de richtlijnen, in hoeverre zij kiezen voor de voorkeursmiddelen binnen een geneesmiddelgroep en hoe zij scoren op een aantal volume-indicatoren. De voorschrijfcijfers hebben betrekking op 2016.

Downloads

Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2017
Download
rap_monitor_voorschrijfgedrag....pdf

Contact