Informatiepagina

In het kort

De themarapportage Minderen en stoppen beschrijft landelijke en regionale trends in het langer dan aanbevolen gebruiken van geneesmiddelen in de eerste lijn. De rapportage beschrijft vier indicatoren op het gebied van urologische spasmolytica, slaapmiddelen, antidepressiva en bisfosfonaten.

Urologische spasmolytica

In 2021 gebruikten meer dan de helft van de patiënten van 70 jaar of ouder die een urologisch spasmolyticum gebruikten, dit langer dan de maximaal aanbevolen duur. Daardoor waren zij mogelijk onnodig blootgesteld aan de nadelen van deze middelen. Bij deze patiënten kan een proefstop worden overwogen.

Slaapmiddelen

In 2021 kreeg 37 procent van de nieuwe gebruikers van slaapmiddelen deze middelen voor meer dan 20 dagen voorgeschreven. Dit is niet gewenst, omdat de effectiviteit van slaapmiddelen en de slaapkwaliteit afnemen na de eerste weken van gebruik, terwijl bijwerkingen waaronder een verhoogde valneiging blijven bestaan. Ook neemt de kans op fysieke en psychische afhankelijkheid toe bij langer durend gebruik. De MVH is samen met de online rapportages van SFK een van de weinig bronnen waarmee het voorschrijven van slaapmiddelen goed te monitoren is.

Antidepressiva

In 2021 gebruikte 39 procent van de patiënten antidepressiva langer dan 24 maanden. Hierdoor konden zij onnodig last houden of krijgen van bijwerkingen zoals gewichtstoename en seksuele klachten. Huisartsen kunnen samen met hun patiënten kijken of het mogelijk is om antidepressiva af te bouwen.

Bisfosfonaten

Een vijfde van de patiënten gebruikte bisfosfonaten langer dan vijf jaar. Apothekers aangesloten bij SFK kunnen de langdurige gebruikers van bisfosfonaten makkelijk opsporen via de online rapportages van de MVH.

Aan de slag

Apothekers en huisartsen kunnen aan de hand van de gegevens uit deze monitor overwegen om met patiënten de voor- en nadelen van stoppen en continueren van chronische medicatie te bespreken bevorderen. Regionale variatie geeft aanwijzingen waar de regionale samenwerkingsverbanden, zoals zorggroepen, actie kunnen ondernemen. Met de lokale cijfers en patiëntenlijsten die apothekers kunnen opvragen bij SFK en de ondersteunende materialen van het IVM kunnen zij samen met artsen patiënten benaderen om minderen of stoppen van medicatie te bespreken.

Percentage vrouwen (links) en mannen (rechts) van 70 jaar of ouder van urologische spasmolytica dat de middelen niet langer gebruikte dan de aanbevolen duur in 2021.

 

Infographic Minderen en stoppen

Naast de themarapportage heeft het IVM ook een infographic ontwikkeld. Deze grafische weergave toont door middel van indicatoren landelijke en regionale trends in het minderen en stoppen van geneesmiddelen in de eerste lijn. De infographic en rapportage beschrijven vier indicatoren op het gebied van urologische spasmolytica, slaapmiddelen, antidepressiva en bisfosfonaten.

Contact

Downloads

Themarapportage Minderen en stoppen Monitor Voorschrijven Huisartsen 2019 - 2021
Download
Deze themarapportage beschrijft landelijke en regionale trends in het minderen en stoppen van geneesmiddelen in de eerste lijn. De rapportage beschrijft vier indicatoren. 
Infographic Minderen en stoppen
Download
Deze infographic toont een visuele weergave van het langer dan aanbevolen gebruiken van geneesmiddelen in de eerste lijn.

Laatst gewijzigd op 9 december 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.