Informatiepagina

In het kort

Praktijkprikkels worden met name gelezen door openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers. VMI is van mening dat deze ook interessant kunnen zijn voor een bredere doelgroep. Geldt dit ook voor jou als verpleegkundige? Lees de Praktijkprikkel en beantwoord de vragen in onze poll.

Beantwoord drie vragen over deze Praktijkprikkel via onze korte poll!

Wil je naar aanleiding van onderstaande Praktijkprikkel over Malen van risicovolle geneesmiddelen een paar vragen beantwoorden? Meedoen aan de enquête kan via deze link. Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Praktijkprikkel Malen van risicovolle geneesmiddelen – 2021/06

Patiënten met slikproblemen of patiënten die een voedingssonde hebben en niet langs de sonde kunnen slikken, kunnen tabletten of capsules niet in hun geheel of zelfs helemaal niet innemen. Om toch tot een effectieve behandeling van hun aandoening te komen, adviseert Oralia van de KNMP1 eerst naar een andere toedieningsroute te zoeken. Zo nodig kan een farmacotherapeutisch alternatief worden overwogen. Als beide opties niet mogelijk zijn, is de derde mogelijkheid de tabletten of capsules zodanig te bewerken dat de patiënt ze alsnog kan innemen of toegediend kan krijgen. Deze bewerking kan bijvoorbeeld bestaan uit het openen van de capsule, het laten uiteenvallen in (een spuit met) water of het malen van de tablet. De genoemde bewerkingen zijn niet altijd toegestaan. Het geneesmiddel kan onwerkzaam worden, te snel of te kort werken en/of maagproblemen geven. Ook kan dit, bij sommige geneesmiddelen, gezondheidsschade opleveren voor de zorgmedewerker of voor de omgeving van de patiënt wanneer de patiënt zelf de bewerking uitvoert.

Meldingen

In de periode januari 2017 tot november 2019 ontving het Portaal voor Patiëntveiligheid, de voorloper van VMI, vijf meldingen betreffende geneesmiddelen die na malen gezondheidsschade kunnen opleveren voor de maler.

 

Meldingen
Reden ‘niet malen’ volgens  Oralia KNMP

colchicine

1

 

 

Om contact met en inademing van toxische geneesmiddelen te vermijden

 

dexamethason

1

fenytoïne

1

methotrexaat

1

metronidazol

1

Daarnaast werden 28 meldingen ontvangen waarbij vertraagde afgifte of maagsapresistente geneesmiddelen werden gemalen.

Aanbeveling voor de zorginstelling
 1. Stel een procedure op: wat te doen bij slikproblemen. Betrek bij het opstellen van de procedure de verschillende betrokkenen: de voorschrijvers, de apotheker en de zorgmedewerkers (verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders).
   
 2. Besteed in de procedure aandacht aan:
  1. De te zetten stappen als een patiënt slikproblemen heeft.
  2. Wie, op basis van expertise, wanneer waarvoor verantwoordelijk is: de zorgmedewerker, de arts of de apotheker.
  3. Achtergrondinformatie, zoals in Oralia van de KNMP en in richtlijnen van branche- en beroepsorganisaties.
    
 3. Implementeer de procedure in de instelling. Scholing van de medewerkers zal een van de onderdelen moeten zijn.
   

--------------------

Er zijn 2 Oralia versies. Oralia VTGM voor de apothekers en een beknoptere versie Oralia.nl voor artsen en zorgmedewerkers.

Abonneren op de Praktijkprikkel?

Met de Praktijkprikkel (en Praktijkprikkels-Extra) krijg je informatie vanuit de analyse van medicatie-incidenten. Deze incidenten zijn gemeld door zorgverleners en -organisaties. De Praktijkprikkels hebben tot doel het bewustzijn bij andere organisaties te vergroten en te prikkelen om in de eigen werkomgeving na te gaan welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn om een vergelijkbaar incident te voorkomen. Is deze informatie ook interessant voor jou? Neem dan een abonnement op de Praktijkprikkel.

Medicatie-incident melden?

Wil je een medicatie-incident melden, dan kan dat op onze website.

Contact

Laatst gewijzigd op 9 april 2021