Nascholing op locatie

In het kort

De nascholing Update Medicatiebeoordeling is de jaarlijkse terugkomdag voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen die een opleiding medicatiebeoordeling gevolgd hebben. Centraal in de Update 2021/2022 staan astma, COPD, hartfalen, maagklachten en maagbescherming.

Voor wie

Apothekers, Huisartsen, Apotheekhoudende huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Openbare apotheek, Apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Duur

1 dag

Groepsgrootte

Maximaal 16

Accreditatie

ABC 1:  6 punten

KNMP:  6 punten

CanMEDS-competenties

Vakinhoudelijk handelen: 40%

Kennis en wetenschap: 40%

Organisatie: 20%

Kosten

€ 335,00 per persoon (vrij van BTW)

Beschikbare data

gr. A donderdag 20 januari 2022, MD Nieuwegein, 10.00 -17.00 uur, IVM

gr. B dinsdag 15 februari 2022, MD Nieuwegein, 10.00 -17.00 uur, IVM

gr. C donderdag 17 maart 2022, MD Nieuwegein, 10.00 -17.00 uur, IVM

gr. D woensdag 18 mei 2022, MD Nieuwegein, 10.00 -17.00 uur, IVM

gr. F woensdag 25 mei 2022, Waanders Staphorst, 10.00 -17.00 uur, IVM

Deze nascholing is ook online te volgen, de beschikbare data vind je op onze website.

Inhoud

Centraal tijdens de Update Medicatiebeoordeling staan de nieuwe ontwikkelingen in de standaarden en richtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Dit jaar staan we stil bij de nieuwe inzichten op het gebied van hartfalen, astma, COPD en maagklachten en maagbescherming. Bij elke aandoening bespreken we de (medicamenteuze) behandeling, maar ook het minderen en stoppen van geneesmiddelen en de behandeling in de palliatieve fase. Met deze actuele kennis ben je in staat je vaardigheden met betrekking tot medicatiebeoordeling nog verder aan te scherpen. En natuurlijk heb je tijdens deze dag ruim de gelegenheid je ervaringen uit te wisselen met je collega’s en casussen te bespreken. De Update duurt een dag. Met een abonnement op CME-Online kun je daarna een niet-verplichte herhalingstoets maken. Deze levert je 1 extra accreditatiepunt op.

Resultaat

Na afloop van de nascholing:

  • ken je de nieuwe richtlijnen op het gebied van de behandeling van maagklachten, hartfalen, astma en COPD
  • kan je adviseren over preventie van maagcomplicaties door geneesmiddelen
  • kan je adviseren over strategieën voor het minderen en stoppen van maagzuurremmers en inhalatiecorticosteroïden
  • kan je adviseren bij de palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen of COPD
  • kan je adviseren over de inhalatorkeuze
  • kan je deze en andere kennis toepassen in een medicatiebeoordeling

Bijzonderheden

De inhoud is in de zomer van 2021 volledig vernieuwd.

De Update bestaat uit een dag nascholing bij het IVM met optioneel een digitale herhaaltoets in CME-Online. Om deze digitale herhaaltoets te maken heb je een abonnement nodig op CME-Online. De Update staat ook open voor deelnemers die niet via het IVM en CME-Online een opleiding Medicatiebeoordeling hebben gevolgd.

Naast de fysieke nascholing is deze Update ook beschikbaar als online nascholing.

Ervaringen

Feedback van cursisten op eerdere versies van de Update Medicatiebeoordeling:

Leuke cursus, fijn om er op deze manier weer eens in te duiken.

Klassikaal is prima, maar de opzet van 3 maal interactief vond ik ook prettig.

Contact

Laatst gewijzigd op 19 november 2021