E-learning

In het kort

Deze cursus geeft voorschrijvers en apothekers voldoende kennis om patiënten op een veilige manier te behandelen met opioïden. Ook gaat de cursus in op de begeleiding bij afbouw en staken. Dit is een basiscursus en daarmee minder geschikt voor anesthesiologen en pijnverpleegkundigen.

Voor wie

Apothekers, Artsen, Huisartsen, Specialisten ouderengeneeskunde, Tandartsen, Verpleegkundig specialisten, Ziekenhuisapothekers, Artsen voor verstandelijk gehandicapten, PA's (physician assistants)

In de sectoren

Ziekenhuis, Huisartsenpraktijk, Openbare apotheek, Apotheek, Apotheekhoudende huisartsenpraktijk, Verpleeghuis, Poliklinische apotheek

Duur

1,5 uur

Accreditatie

ABC 1:  2 punten

KNMP:  2 punten

NAPA:  2 punten

NVZA:  2 punten

Register Verpleegkundig Specialisten:  2 punten

CanMEDS-competenties

Vakinhoudelijk handelen: 60%

Professionaliteit en kwaliteit: 40%

Kosten

Gratis

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Opioïden - Voorschrijvers en apothekers

Gratis

In september 2022 verschijnt de nieuwe cursus Opioïden - Voorschrijvers en apothekers. 

De accreditatie van deze cursus loopt tot:
RVS: 8-12-2022
KNMP: 31-12-2022
NVZA: 31-12-2022
NAPA: 11-1-2024
ABC1: 20-1-2024

Inhoud

Weet jij wanneer je extra voorzichtig moet zijn bij het voorschrijven van opioïden? Na het volgen van deze cursus heb je voldoende kennis om patiënten op een veilige manier met opioïden te behandelen. Je weet bij welke vormen van opioïden een goede keus zijn. Aan de hand van casuïstiek gaan we in op de problemen die als voorschrijver of apotheker kan tegenkomen bij het gebruik van opioïden, zoals hyperalgesie, tolerantie en verslaving. Ook leer je hoe je gebruikers die willen stoppen met opioïden kan begeleiden.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus heb je voldoende kennis om patiënten op een veilige manier met opioïden te behandelen.
 

Na afronding van deze cursus

Ken je

  • verschillende vormen van pijn en hun behandeling
  • de plaats van opioïden in de behandeling van pijn
  • de bijwerkingen van opioïden

Kan je

  • patiënten voorlichten over het veilig gebruiken van opioïden
  • potentieel gevaarlijk gebruik van opioïden herkennen
  • patiënten begeleiden bij het afbouwen van opioïden

Bijzonderheden

Let op: de cursus is een basiscursus en daarmee minder geschikt voor bijvoorbeeld pijnconsulenten en anesthesiologen.
 

Deze e-learning is in ontwikkeld in 2019 in het kader van het project Taakgroep Gepast gebruik van opioïden. Het IVM heeft hiervoor samengewerkt met het NHG, de NVA, de VVGN, de KNMP, de NVZA en Patiëntenfederatie Nederland. In december 2021 is de inhoud aangepast aan de hand van de NHG-standaard Pijn.
 

Voor praktijkmedewerkers en apotothekersassistenten bestaat een aparte cursus Opioïden - Praktijkmedewerkers en apothekersassistenten.

Je kunt een cursus maar één keer in onze leeromgeving activeren. Heb je deze cursus na december 2021 al eerder besteld en geactiveerd? Dan adviseren we je om een andere cursus te bestellen. 

Ervaringen

Cursisten geven deze cursus gemiddeld een 8. 

Contact

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2022