Nascholing

In het kort

In deze online Workshop voor aandachtsvelders en andere zorgmedewerkers bespreek je in een kleine groep en onder leiding van een IVM-apotheker alle voor jouw werk relevante aspecten van de Veilige principes in de medicatieketen.

Voor wie

Aandachtsvelders medicatieveiligheid, Beleidsmedewerkers, Kwaliteitsfunctionarissen, Teammanagers, Verpleegkundigen, Verzorgenden, Wijkverpleegkundigen, ZZP'er/freelancer

In de sectoren

Ouderenzorg, Thuiszorg

Duur

1 uur

Groepsgrootte

maximaal 6 (prijs is per persoon)

Kosten

€ 59,50 (vrij van BTW)

Inhoud

Tijdens deze interactieve online nascholing praten we je in een uur bij over medicatieveiligheid. We doen dit aan de hand van de Veilige Principes, die immers de basis vormen voor veilig werken met medicatie in de zorg. Op een interactieve manier komen alle zes stappen uit de Principes aan de orde, waaronder o.a. toedienen en opslag. We gaan in op de top-5 aan knelpunten en hebben aandacht voor de grijze gebieden. Tijdens de online  nascholing is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen met elkaar. 

De workshop is gericht op aandachtsvelders en kan gevolgd worden door alle zorgmedewerkers met speciale aandacht voor medicatie en medicatieveiligheid in de ouderen- en thuiszorg. Enige basiskennis van deze onderwerpen is gewenst. 

Resultaat

Na afloop van de workshop:

  1. weet je wat de Veilige Principes zijn
  2. kun je deze toepassen in je werk
  3. (her)ken je de grijze gebieden in het medicatieproces
  4. weet je bij wie welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen

Bijzonderheden

Deze online Workshop bestaat uit een bijeenkomst van 1 uur via Microsoft Teams of Zoom.  Je neemt deel in een groep van maximaal 6 cursisten, onder leiding van de IVM-docent. De gegevens om deel te kunnen nemen aan de online scholing ontvang je tijdig per mail. 

Wil je je extra goed voorbereiden op deze online workshop? Koop dan de e-learningcursus Medicatieveiligheid en de medicijnrol.

Contact

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2020