Nascholing op locatie

In het kort

Begeleiders bespreken wat te doen met signalen van problemen bij medicatiegebruik. En hoe ze het eigen beheer van de medicatie door de cliënt gestructureerd in kaart brengen en volgen. Goede scholing is nodig voor de implementatie van de BEM-VG volgens het eindrapport onderzoeksproject BEM-VG 2019.

Voor wie

Aandachtsvelders medicatieveiligheid, Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Teammanagers, Verpleegkundigen

In de sectoren

Gehandicaptenzorg

Duur

1 dagdeel

Groepsgrootte

maximaal 16-18 deelnemers

Kosten

€ 1.525,00 per groep (vrij van BTW)

Bijkomende kosten

Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km en locatiekosten zoals zaalhuur en koffie/thee

Inhoud

Veel cliënten wensen zelfstandig beheer over het bestellen, opslaan en of gebruiken van medicatie te houden. Zorgverleners ervaren echter regelmatig problemen bij dit eigen beheer. Deze incompany-nascholing leert zorgverleners betrokken bij medicatie beter te signaleren en het gesprek over het eigen beheer aan te gaan. Tijdens het gesprek krijgen zorgverleners en begeleiders inzichten in de vaardigheden die cliënten hebben bij het eigen beheer medicatie en maken op basis daarvan afspraken met de cliënt.

Hoe ga je om met signalen? Wanneer noteer je alleen de signalen om ze te blijven volgen? Wanneer raadpleeg je deskundigen en wanneer is acuut handelen vereist? Hoe prioriteer je medicatieproblemen en wanneer besluit je een gesprek te voeren over het eigen beheer? Hoe beoordeel je op systematische wijze het eigen beheer bij medicatie met de BEM? Hoe voer je het gesprek hierover en welke hulpmiddelen gebruik je hierbij? Hoe bepaal je de 5 categorieën bij medicatiezorg? Welke zorg neem je over en wat kan de cliënt nog zelf met eventuele hulpmiddelen?

Tijdens deze incompany-nascholing verken je interactief, met je collega’s en onder leiding van een deskundige docent, de hulpmiddelen en oefen je met het voeren van een BEM gesprek. Dat helpt je om beter te signaleren en de medicatiezorg beter vast te leggen en te monitoren. De nascholing heeft desgewenst een train-de-trainer opzet, zodat de deelnemers tools hebben om hun team zelf verder te scholen.

Resultaat

Na afloop van de nascholing maak je een plan van aanpak om de medicatiezorg te verbeteren. Je weet hoe te handelen bij signalen van medicatieproblemen. Je weet hoe je systematisch en gestructureerd de medicatiezorg kunt monitoren en evalueren. En hoe je hierover afstemt met de apotheek en de (huis)arts. Voor aandachtsvelders: je hebt de handvatten om je team te scholen op het omgaan met signalen en de BEM.

Bijzonderheden

Deelnemers met beperkte kennis over medicatieproces kunnen desgewenst ter voorbereiding de e-learningcursus Medicatieveiligheid en de medicijnrol van het IVM volgen. Overleg hierover met de IVM-adviseur.

Contact

Laatst gewijzigd op 9 november 2021