Nascholing

In het kort

Zorgverleners in de eerste lijn en de GGZ in de provincies Gelderland en Overijssel leren hoe ze patiënten optimaal kunnen voorlichten over hoe geneesmiddelen – al dan niet in combinatie met alcohol en/of drugs - het rijgedrag beïnvloeden.

Voor wie

Apothekers, Apothekersassistenten, Huisartsen, Praktijkassistenten, Praktijkondersteuners, Praktijkverpleegkundigen, Psychiaters, Verpleegkundig specialisten

In de sectoren

GGZ en RIBW, Huisartsenpraktijk, Apotheek

Duur

3 uur

Groepsgrootte

Maximaal 16

Accreditatie

ABC 1:  3 punten

KABIZ - Apothekersassistenten (NVFZ & Optimafarma):  3,5 punten

KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA):  3 punten

KNMP:  3 punten

Kwaliteitsregister V&V:  3 punten

NVvPO:  3 punten

Register Verpleegkundig Specialisten:  3 punten

Register Zorgprofessionals :  3 punten

StiPCO:  3 punten

Kosten

Gratis

Beschikbare data

Dinsdag 26 november 2019, Enschede 18:00-21:30 uur

Inhoud

In 2018 vielen er 678 verkeersdoden. Dit is 10,6% meer dan in 2017. Naar schatting is 5% tot 10% van deze doden toe te schrijven aan het gebruik van geneesmiddelen. Gebruikt iemand geneesmiddelen in combinatie met alcohol en/of drugs? Dan is het risico op een ongeval nog veel groter. Veel patiënten zijn zich onvoldoende bewust van de risico's van rijden onder invloed van geneesmiddelen. Meer dan de helft van de gebruikers past zijn rijgedrag niet aan naar aanleiding van de gele sticker. Daarnaast is de gebruiker zich vaak niet bewust van de mogelijke juridische consequenties.

Artsen en apothekers hebben - conform de WGBO - de plicht en verantwoordelijkheid hun patiënten goede en duidelijke informatie te geven over de mogelijke nadelen van de voorgeschreven geneesmiddelen. Daarnaast moeten ze - indien relevant - mogelijke alternatieven bieden.

Om zorgverleners te ondersteunen bij het geven van informatie en alternatieven geeft het IVM in opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland) deze nascholing. In deze nascholing leren de zorgverleners hoe geneesmiddelen de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en wat hierbij de wettelijke consequenties zijn. Daarbij krijgen de deelnemers tips hoe zij het geneesmiddel-, alcohol- en drugsgebruik met de patiënt kunnen bespreken en hoe zij alternatieven kunnen bieden.

Resultaat

Na afloop van deze nascholing weten deelnemers:

  • Hoe alcohol, drugs en geneesmiddelen de rijvaardigheid kunnen verminderen.
  • Hoe het rijden onder invloed van alcohol, drugs en geneesmiddelen wettelijk is geregeld.
  • Waar je kunt opzoeken of je met een geneesmiddel mag rijden.
  • Wat je patiënten kunt vertellen over het rijden onder invloed.
  • Welke alternatieven je kunt bieden als een geneesmiddel rijgevaarlijk is.
  • Wat je eigen verantwoordelijkheden hierbij zijn.
  • Wat je in je team kunt verbeteren om de patiënt beter voor te lichten.

Bijzonderheden

Deze nascholing is gratis voor zorgverleners in Gelderland en Overijssel. Neem contact met ons op via ‘Neem contact op’ voor informatie over de mogelijkheden in andere provincies .

Tijdens deze nascholing krijgen deelnemers de poster ‘Rijd jij ook zonder invloed?’ uitgereikt om op te hangen in de wachtruimte of spreekkamer. De poster bevat een QR-code die verwijst naar de folder ‘Rijd jij ook zonder invloed?

De nascholing start om 18.30 uur. Om 18.00 uur staat er een broodjesbuffet met soep klaar.

Contact