Nascholing

In het kort

De (StiPCO) nascholing Update Medicatiebeoordeling is de jaarlijkse terugkomdag voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen die een opleiding Medicatiebeoordeling gevolgd hebben. In de Update 2018/2019 staan dementie, CVRM (bij kwetsbare ouderen) en diabetes mellitus centraal.

Voor wie

Apothekers, Apotheekhoudende huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Openbare apotheek, Ziekenhuisapotheek

Duur

1 dag

Accreditatie

ABC 1:  6 punten

KNMP:  6 punten

Kosten

€ 315,00 (vrij van BTW)

Beschikbare data

maandag 17 juni 2019, Utrecht, 10:00 - 17:00 uur

Deze datum is bijna vol

Inhoud

Centraal tijdens de Update Medicatiebeoordeling staan de nieuwe ontwikkelingen in de standaarden en richtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Dit jaar komen actuele thema's aan de orde zoals dementie, CVRM (bij kwetsbare ouderen) en diabetes mellitus. Met deze actuele kennis bent u in staat uw vaardigheden met betrekking tot medicatiebeoordeling nog verder aan te scherpen. En natuurlijk heeft u tijdens deze dag ruim de gelegenheid uw ervaringen uit te wisselen met uw collega’s en casussen te bespreken.

De Update duurt een dag. Met een abonnement op CME-Online kunt u daarna een niet-verplichte herhalingstoets maken. Deze levert u 1 extra accreditatiepunt op.

Resultaat

Na afloop van de Update Medicatiebeoordeling:

  • heeft u een direct bruikbaar overzicht van de recente wijzigingen in NHG-Standaarden en (eerstelijns) richtlijnen,
  • kunt u de nieuwe inzichten praktisch toepassen bij het uitvoeren van medicatiebeoordeling.

Bijzonderheden

De Update bestaat uit een dag nascholing bij het IVM en een niet-verplichte digitale eindtoets in CME-Online.

Deelnemers aan deze nascholing kunnen aanspraak maken op een financiële vergoeding via StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers. Deze vergoeding betreft € 50,- per accreditatiepunt, met een maximum van 20 punten per jaar. Ga voor meer informatie naar: https://www.knmp.nl/professie/stipco.

De niet-verplichte digitale herhaaltoets maakt u via uw eigen abonnement op CME-Online.

Ervaringen

Cursisten gaven de nascholing vorig jaar een 8,3!

Meer informatie

Contact