E-learning

In het kort

Deze e-learningcursus gaat in op de verschillende behandelmogelijkheden voor DM2 en bespreekt de voor- en nadelen van de beschikbare geneesmiddelen en de plaats van alle middelen aan de hand van het medicamenteuze stappenplan in de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018).

Voor wie

Apothekers, Artsen, Huisartsen, Praktijkondersteuners, Praktijkverpleegkundigen, PA's (physician assistants), Diabetesverpleegkundigen, Apotheekhoudende huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Duur

2 uur

Accreditatie

ABC 1:  2 punten

KNMP:  2 punten

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

NAPA:  2 punten

NVvPO:  2 punten

Register Verpleegkundig Specialisten:  2 punten

Register Zorgprofessionals :  2 punten

CanMEDS-competenties

Vakinhoudelijk handelen: 80%

Samenwerking: 20%

Kosten

Gratis

Bijkomende kosten

De cursusinhoud is gratis. Wil je de eindtoets maken en accreditatiepunten krijgen? Dan bestel je in de cursus je toegang tot de eindtoets. Deze kost € 9,95 (incl. BTW). Zie ook Bijzonderheden.

De cursus Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2 is uit aanbod. Binnenkort verschijnen cursussen die aansluiten op de nieuwe NHG-standaard. 

Inhoud

Het aantal personen met diabetes mellitus type 2 (DM2) is de laatste jaren sterk toegenomen. Naar verwachting neemt het aantal diabeten tot 2030 met nog eens 30 procent toe. De behandeling van patiënten met DM2 vindt voor een groot deel plaats in de eerstelijnszorg. 

Voor de behandeling van DM2 zijn diverse (groepen) geneesmiddelen op de markt. In de afgelopen jaren zijn er bovendien nieuwe geneesmiddelen voor DM2 op de markt gekomen. Deze e-learningcursus gaat in op de verschillende behandelmogelijkheden voor DM2 en bespreekt de voor- en nadelen van de beschikbare geneesmiddelen en de plaats van alle middelen aan de hand van het medicamenteuze stappenplan in de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018).

In deze cursus komen aan bod: streefwaarden HbA1c, kenmerken van alle beschikbare bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, de plaats van deze middelen in het medicamenteuze stappenplan. De e-learningcursus gaat niet in op bijvoorbeeld de diagnose en complicaties van DM2. In de cursus beperkte aandacht voor het niet-medicamenteuze beleid.
 

Resultaat

Na afronding van deze cursus kun je:

  • de HbA1c-streefwaarde van patiënten vaststellen 
  • de behandelstappen bij de behandeling van DM2 toelichten
  • de belangrijkste kenmerken benoemen van middelen uit het medicamenteuze stappenplan van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)
  • de belangrijkste kenmerken benoemen van middelen buiten het medicamenteuze stappenplan van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Bijzonderheden

Binnenkort verschijnt een nieuwe cursus Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2. Raadpleeg tegen die tijd ons nieuwe aanbod in de webshop https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning.

 

Gratis cursus met betaalde eindtoets

Met de vouchercode krijg je gratis toegang tot alle inhoudelijke hoofdstukken van de cursus. Wil je accreditatiepunten halen? Na het doorlopen van de inhoudelijke hoofdstukken koop je voor € 9,95 (incl. BTW) toegang tot de eindtoets. Dat doe je in de cursus. Je hoeft dus niet apart naar de webshop. Je betaalt via IDeal en kunt daarna meteen de eindtoets maken.

Deze cursus is een product van het programma MedicijnBalans. Met dit programma wil het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de discussie over de meerwaarde van deze middelen voeren. MedicijnBalans biedt feitelijke en actuele informatie en een interactief discussieplatform over nieuwe geneesmiddelen voor zorgprofessionals. Het doel van het programma is bij te dragen aan een onderbouwde keuze van nieuwe geneesmiddelen en het stimuleren van doelmatig gebruik van nieuwe geneesmiddelen. De meest actuele informatie is steeds te vinden op https://www.medicijngebruik.nl/nieuwe-geneesmiddelen.

Contact

Laatst gewijzigd op 2 december 2021