E-learning

In het kort

Deze e-learning is bedoeld voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen in huisartsenpraktijken, verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen en thuiszorg. In augustus 2021 verschijnt een nieuwe versie van deze cursus.

Voor wie

Praktijkondersteuners, Praktijkverpleegkundigen, Verpleegkundigen, Verzorgenden, Wijkverpleegkundigen

In de sectoren

Ouderenzorg, Thuiszorg, Huisartsenpraktijk, Apotheekhoudende huisartsenpraktijk, Verpleeghuis

Duur

2 uur

CanMEDS-competenties

Vakinhoudelijk handelen: 60%

Communicatie: 20%

Samenwerking: 20%

Kosten

€ 22,95 (vrij van BTW)

Inhoud

POH'ers, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundigen of verzorgenden kunnen een belangrijke rol spelen bij palliatieve sedatie, bijvoorbeeld door het signaleren van problemen en waarborgen van de continuïteit van zorg, inclusief medicatie. Met deze cursus bieden wij u de benodigde kennis en achtergronden over palliatieve sedatie.

De KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie (2009) komt in de cursus uitgebreid aan de orde, omdat deze richtlijn duidelijk aangeeft onder welke voorwaarden patiënten in aanmerking komen en welke vormen van sedatie mogelijk zijn. De cursus gaat ook in op het bevorderen van goede afstemming en communicatie tussen alle betrokkenen (zorgverleners, patiënt en familie).

Resultaat

Na het afronden van de cursus bent u in staat alert te reageren op belangrijke signalen en problemen van patiënten, en kunt u de familie en de huisarts en apotheker ondersteunen bij een optimale zorg bij palliatieve sedatie. U weet welke vormen van sedatie mogelijk zijn, en welke patiënten hiervoor in aanmerking komen. U leert welke medicatie mogelijk is.

Bijzonderheden

POH'ers en praktijkverpleegkundigen in een huisartsenpraktijk kunnen deze cursus ook gebruiken ter voorbereiding op deelname aan een farmacotherapieoverleg (FTO) over palliatieve sedatie. Deze cursus sluit namelijk aan op de FTO-module 'Palliatieve sedatie' van het IVM, waarin de deelnemers aan het FTO hun kennis over palliatieve sedatie vergroten en gezamenlijk afspraken maken over de praktische toepassing van en samenwerking rondom palliatieve sedatie.

Praktijkondersteuners in de huisartspraktijk passen palliatieve sedatie niet toe. Deze cursus is vooral bedoeld om wat meer te weten over wat palliatieve sedatie precies inhoudt. Als u daarover meer kennis wilt opdoen is deze cursus voor u geschikt.

De cursus is tot stand gekomen met het NHG en ook te vinden in de webshop van het NHG.

Ervaringen

Cursisten geven deze cursus een 8,0.

80% vindt de aansluiting op de praktijk "heel goed" of "goed".

Contact

Laatst gewijzigd op 15 juli 2021