E-learning

In het kort

Begeleiders en andere zorgverleners in de GGZ en bij RIBW's herhalen met deze Opfrismodule hun basiskennis over medicatie en -veiligheid. Aan de hand van verhalen van vijf cliënten komen alle relevante onderwerpen aan bod. Cursisten geven deze cursus gemiddeld een 7,9.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders

In de sectoren

GGZ en RIBW

Duur

2 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners:  2 punten

Registerplein, opleidingstraject GGZ-Agogen:  2 punten

Registerplein, opleidingstraject Sociaal Agogen:  2 punten

Registerplein, scholing GHO:  2 punten

SKJ:  2 punten

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Opfrismodule 1 - medicijngebruik GGZ en RIBW's

€ 21,95

Inhoud

Veel cliënten in GGZ-instellingen en RIBW's gebruiken dagelijks medicijnen. Voor een goede werking van medicijnen is het belangrijk dat de cliënt ze op een juiste wijze gebruikt.

Volgens de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) bent u als zorgverlener verantwoordelijk voor uw eigen handelen. Dit betekent dat u een verantwoordelijkheid hebt als u werkt met medicijnen. Om medicijnen te geven moet u de juiste kennis, vaardigheden en professionele houding hebben. Maar ook als u geen medicijnen uitreikt, moet u adequaat kunnen reageren op ongewenst medicijngebruik van uw cliënten en weten wat uw verantwoordelijkheden daarbij zijn.

Deze opfriscursus herhaalt de belangrijkste informatie uit de e-learningcursussen Medicijngebruik in de GGZ en Medicijngroepen in de GGZ. Daarnaast komen ook nieuwe en andere relevante onderwerpen over medicijnen en het medicatieproces aan bod. U maakt in elk hoofdstuk van de cursus kennis met een cliënt die woont in een beschermde woongroep of die begeleiding thuis krijgt. Aan de hand van hun aandoeningen, medicatie en gebeurtenissen gaat u na of uw kennis over medicijnen en het medicatieproces voldoende is en doet u nieuwe kennis op.

Resultaat

Na afronding van de cursus kan de cursist:

 • betrouwbare informatie over medicijnen opzoeken
 • cliënten informeren over de risico's van vrij verkrijgbare medicijnen en gezondheidsproducten
 • onderscheid maken tussen verschillende werkingswijzen
 • de eigen taken en verantwoordelijkheden in het medicijnproces benoemen
 • cliënten advies geven over het voorkomen of verminderen van klachten en bijwerkingen bij medicatiegebruik

En kent de cursist de belangrijkste bijwerkingen en aandachtspunten van:

 • antidepressiva
 • antipsychotica
 • benzodiazepinen
 • medicijnen bij hart- en vaatziekten
 • medicijnen bij een manisch depressieve stoornis
 • pijnstillers

Bijzonderheden

De cursus sluit af met een digitale summatieve eindtoets van 15 meerkeuzevragen.

Ervaringen

Cursisten geven deze cursus gemiddeld een 7,9.

76% vindt de aansluiting van deze cursus op de praktijk "goed" of "heel goed". 

Contact