E-learning

In het kort

Als cliënten met onbegrepen gedrag medicatie krijgen, betreft dit vaak antipsychotica. Met deze cursus leren begeleiders en andere zorgverleners wat zij kunnen doen om bij te dragen aan het tegengaan van onnodig gebruik van antipsychotica. Cursisten geven de cursus een 8,0.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Gehandicaptenzorg

Duur

2 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering GHO:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners:  2 punten

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw

€ 21,95

Inhoud

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Hier kan op verschillende manieren mee om worden gegaan. De belangrijkste manieren zijn niet-medicamenteus en gericht op het adequaat reageren op de hulpvraag achter het gedrag. Een enkele keer gebruiken cliënten ook medicijnen ter ondersteuning. Vaak zijn dit dan antipsychotica. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat mensen met een verstandelijke beperking vaak onterecht en onnodig lang antipsychotica gebruiken.

Het gebruik van antipsychotica heeft verschillende nadelen, waaronder vervelende en gevaarlijke bijwerkingen zoals gewichtstoename (met risico op hart- en vaatziekten), sufheid en bewegingsstoornissen. Daarom is het belangrijk dat cliënten alleen antipsychotica gebruiken bij moeilijk verstaanbaar gedrag als niet-medicamenteuze oplossingen onvoldoende werken. Daarnaast is het belangrijk om bij alle cliënten die antipsychotica gebruiken, steeds te evalueren of dit gebruik nog nodig is. Vaak is het - ook bij langdurig gebruik - mogelijk om een antipsychoticum te stoppen of de dosering te verminderen.

In deze cursus leert u welke middelen antipsychotica zijn, hoe ze werken en hoe u een aantal bijwerkingen kunt herkennen. Ook leert u meer over niet-medicamenteuze oplossingen voor moeilijk verstaanbaar gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Hiermee leert u wat u kunt doen om bij te dragen aan het tegengaan van onnodig gebruik van antipsychotica en hoe u bij kunt dragen aan het verminderen hiervan.

Resultaat

Na afronding van deze cursus weet u:

  • wat antipsychotica zijn en waarvoor ze worden gebruikt
  • hoe u veelvoorkomende bijwerkingen van antipsychotica kunt herkennen
  • wanneer antipsychotica wel en niet nodig zijn bij mensen met een verstandelijke beperking
  • wat moeilijk verstaanbaar gedrag inhoudt en hoe u hiermee kunt omgaan
  • hoe u kunt bijdragen aan verminderen van onnodig gebruik van antipsychotica

Bijzonderheden

De cursus sluit af met een digitale eindtoets.

Ervaringen

Cursisten geven de cursus gemiddeld een 8,0.

Contact