E-learning

In het kort

Begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen leren hoe ze op een veilige manier medicijnen in een medicijnrol aan hun cliënten geven. En wat dit betekent voor de medicijnen die los, buiten de medicijnrol, geleverd zijn. Ze kennen hun taken en weten wat ze moeten doen in afwijkende situaties.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Ouderenzorg, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en RIBW, Jeugdzorg

Duur

2 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering GHO:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners:  2 punten

SKJ:  2 punten

Kosten

€ 22,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Medicatieveiligheid en de medicijnrol

€ 22,95

Inhoud

In deze cursus leer je werken met medicijnrollen. Bij medicijnrollen verpakt een apotheek de medicijnen van een cliënt per toedientijdstip. Veel zorgorganisaties kiezen voor deze manier van uitzetten van de medicijnen. De kans is dan ook groot dat je in je werk met een medicijnrol te maken krijgt.

Na het volgen van deze cursus weet je hoe ze met medicijnen in de medicijnrol om moet gaan en wat de voor- en nadelen van een medicijnrol zijn. Ook weet je na afloop wat een medicijnrol betekent voor de losse medicijnen.

Voor het veilig gebruiken van medicijnen door cliënten moet je ook samenwerken met artsen, apothekers en hun assistentes. Hierbij brengt ieder zijn eigen kennis in en heeft elke beroepsgroep haar eigen verantwoordelijkheid. Deze zijn gebaseerd op de Veilige Principes, die in deze cursus ook aan de orde komen.

Deze cursus richt zich sterk op de praktijk. De cursist leert omgaan met dagelijkse situaties, maar ook met minder vaak voorkomende zaken, die ze tegen kunnen komen bij het werken met medicijnen.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus:

  • kun je uitleggen wat een medicijnrol is en wat voordelen, nadelen en beperkingen ervan zijn
  • kun je werken volgens de Veilige Principes
  • kun je veilig medicijnen uit de medicijnrol toedienen
  • kun je veilig losse medicijnen toedienen
  • ken je de taken en verantwoordelijkheden bij het bestellen en bewaren van medicijnen
  • weet je hoe te handelen in afwijkende en niet dagelijks voorkomende situaties

Bijzonderheden

Deze cursus is per half april 2020 in de plaats gekomen van de cursus Medicatieveiligheid en de medicijnrol uit 2017.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Nieuw format: minder tekst, meer beeld en interactie.

Inhoudelijk: actuele ontwikkelingen komen terug in de e-learning, bijvoorbeeld

  • elektronische toedienregistratie in plaats van papieren toedienlijsten
  • update aan hand van actuele richtlijnen en normen

Contact

Laatst gewijzigd op 1 januari 2021