E-learning

In het kort

Eind juni 2019 is deze cursus vervangen door een volledig vernieuwde cursus Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg. Je kunt deze in de webshop bestellen. Wil je de oude cursus nog afnemen? Neem dan contact met ons op via 0888 - 800 400 of bel je contactpersoon. Zie ook Bijzonderheden.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Gehandicaptenzorg

Duur

2 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Registerplein, opleidingstraject cliĆ«ntondersteuners:  2 punten

Registerplein, opleidingstraject GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk:  2 punten

Registerplein, scholing GHO:  2 punten

SKJ:  2 punten

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Inhoud

Veel van uw cliënten gebruiken elke dag medicijnen. Deze medicijnen werken alleen goed als de cliënt ze op de juiste manier gebruikt. U speelt daarbij verschillende belangrijke rollen.

Waarschijnlijk heeft u in uw opleiding weinig geleerd over medicijnen. Daarom leert u in deze cursus meer over medicijnen. U leert bijvoorbeeld wat medicijnen zijn. Ook leert u belangrijke aandachtspunten van medicijnen.

U bent aanspreekpunt
U bent vaak het eerste aanspreekpunt voor een cliënt als hij vragen over medicijnen heeft. Ook bent u vaak de eerste die het ziet als er problemen zijn. Bijvoorbeeld als een cliënt de medicatie niet inneemt, suf is of zich anders gedraagt. 

U deelt medicijnen
Wanneer u medicijnen uitdeelt, moet u hiervoor bekwaam zijn. Dit betekent dat u erop moet letten dat de juiste cliënt het juiste medicijn krijgt, op het juiste tijdstip, in de juiste hoeveelheid en dosering en op de juiste wijze toegediend.

U signaleert
Ook als u geen medicijnen uitreikt, heeft u een belangrijke taak. U moet immers signaleren. Dat betekent dat u goed moet opletten of uw cliënten hun medicijnen op de juiste manier gebruiken. Ook signaleert u of medicijnen werken of juist bijwerkingen geven.

U bent verantwoordelijk
Volgens de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) bent u als zorgverlener verantwoordelijk voor uw eigen handelen. Geeft u medicijnen aan uw cliënten? Dan moet u bekwaam zijn. U bent bekwaam als u de juiste kennis, vaardigheden en professionele houding heeft. 

Resultaat

Na afronding van deze e-learningcursus kunt u:

 • betrouwbare informatie over medicijnen opzoeken
 • uitleggen wat een medicijn is
 • de overeenkomsten en verschillen tussen merkmedicijnen en merkloze medicijnen benoemen
 • de risico's van vrij verkrijgbare medicijnen en gezondheidsproducten benoemen
 • het begrip indicatie uitleggen en aangeven waarom de indicatie van belang is bij medicijngebruik
 • onderscheid maken tussen de meest voorkomende toedieningsvormen en -wijzen van medicijnen en de belangrijkste aandachtspunten hiervan benoemen
 • onderscheid maken tussen lokale en systemische werking
 • aangeven hoe de opname en uitscheiding van medicijnen de werking van medicijnen beïnvloeden en voorspellen welke factoren hierop invloed hebben
 • onderscheid maken tussen werking, bijwerking en overgevoeligheid en voorspellen welke factoren hierop invloed hebben
 • benoemen welke producten een wisselwerking kunnen geven met medicijnen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn
 • de gebruiksvoorschriften van medicijnen toepassen
 • uw eigen taken en verantwoordelijkheden in het medicijnproces benoemen

Bijzonderheden

Per eind juni 2019 is deze cursus vervangen door de nieuwe cursus Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg. Vormgeving en didactische presentatie verschillen sterk van de vorige cursus. Daarnaast is de indeling gebaseerd op de vier belangrijkste aandachtspunten bij medicatie: indicatie, gebruik, bijwerkingen, wisselwerkingen.

Wil je de oude cursus nog afnemen? Neem dan contact met ons op via 0888 - 800 400 of bel je contactpersoon. 

De cursus sluit af met een digitale summatieve eindtoets van 15 meerkeuzevragen.

Ervaringen

Cursisten geven deze cursus gemiddeld een 7,7. 

71% vindt de aansluiting van deze cursus op de praktijk "goed" of "zeer goed".

Contact