E-learning

In het kort

Met deze cursus leren begeleiders werkzaam in de GGZ en bij RIBW's, de meest voorkomende medicijngroepen bij hun cliënten, bij welke indicaties ze gebruikt worden en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Cursisten geven de cursus een 8,0.

Voor wie

Begeleiders

In de sectoren

GGZ/RIBW

Duur

2 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners:  2 punten

Registerplein, opleidingstraject GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk:  6,25 punten

Registerplein, scholing GHO:  2 punten

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen

€ 21,95

Inhoud

Voor een goede werking van medicijnen is het belangrijk dat de cliënt ze op een juiste wijze gebruikt. Als begeleider heeft u een belangrijke taak bij het goed medicijngebruik van uw cliënten en het voorkomen van fouten met medicijnen. U kunt dit echter alleen goed doen als u beschikt over kennis van medicijnen en het gebruik daarvan. Daarnaast moet u weten hoe u adequaat kan reageren op ongewenst medicijngebruik en wat uw verantwoordelijkheden daarbij zijn.

In deze cursus leert u de belangrijkste medicijngroepen kennen waarmee u tijdens uw werk te maken krijgt. U leert welke medicijnen binnen een groep vallen, hoe ze werken, welke bijwerkingen ze hebben en wat eventuele bijzonderheden zijn. Zo weet u aan het eind van de cursus op welke signalen u moet letten en wat u kunt doen om het medicijngebruik van uw cliënten goed te laten verlopen.

Resultaat

Na afronding van deze cursus:

 • kunt u uitleggen waarom het handig is te weten in welke medicijngroep een medicijn hoort
 • kunt u veelvoorkomende medicijnen indelen in de juiste medicijngroep
 • kunt u de belangrijkste aandachtspunten benoemen van:
 1. medicijnen bij slapeloosheid, spanning en angst
 2. medicijnen bij depressie
 3. medicijnen bij psychose
 4. medicijnen bij stemmingsstoornissen
 5. medicijnen bij ADHD
 6. medicijnen bij pijn
 7. medicijnen bij obstipatie
 8. medicijnen bij diabetes mellitus
 9. medicijnen bij hart- en vaatziekten

Bijzonderheden

Deze cursus is op 15 december 2017 in de plaats gekomen van de cursus uit 2016 met dezelfde naam. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige cursus is de onderwijskundige versterking van de eindtoets.

Ongebruikte vouchers voor de oude cursus geven per 15 december 2017 rechtstreeks toegang tot de nieuwe cursus. Cursisten die nog met de oude cursus bezig zijn, kunnen deze tot 1 juni 2018 afmaken en hun accreditatiepunten bijgeschreven krijgen.

Ervaringen

Cursisten geven de cursus gemiddeld een 8,0. 

69% vindt de aansluiting op de praktijk "goed" of "heel goed".

Contact