E-learning

In het kort

Per november 2019 is deze cursus vervangen door twee volledig nieuwe cursussen: Medicijngroepen Jeugdzorg - Lichamelijke aandoeningen en Medicijngroepen Jeugdzorg - Psychische aandoeningen. Wil je deze cursus nog afnemen? Zie dan Bijzonderheden.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Gehandicaptenzorg, GGZ en RIBW, Jeugdzorg

Duur

2,5 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  3 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliĆ«ntondersteuners:  3 punten

Registerplein, opleidingstraject Maatschappelijk Werk:  6,25 punten

Registerplein, opleidingstraject Sociaal Agogen:  6,25 punten

Registerplein, scholing GHO:  3 punten

SKJ:  3 punten

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Inhoud

Medicatie maakte waarschijnlijk geen deel uit van uw vooropleiding. Veel kinderen en jongeren met een psychische stoornis en/of licht verstandelijke beperking gebruiken echter wel medicijnen. Dat kan allerlei vragen oproepen. Bijvoorbeeld: wat is de werking van het medicijn, wat zijn bijwerkingen en hoe moet het kind het medicijn gebruiken. Maar ook: wat doe ik als het kind zijn medicijnen niet wil innemen?

Als zorgverlener hebt u een belangrijke taak bij het goed gebruik van medicijnen door het kind. U kunt een bijdrage leveren om fouten met medicijnen te voorkomen. Ook vormt u de ogen en oren van de arts als het gaat om het signaleren van de werking en eventuele bijwerkingen van medicijngebruik. In deze cursus leert u de belangrijkste zaken over medicijnen bij kinderen of jongeren met een psychische stoornis en/of licht verstandelijke beperking. Zo weet u aan het eind van de cursus wat u kunt doen om het medicijngebruik bij kinderen en jongeren beter te laten verlopen. Ook leert u wat daarbij uw eigen verantwoordelijkheden zijn.

Deze cursus sluit aan op de cursus Basiskennis medicijngebruik jeugzorg.

Resultaat

Na afloop van de cursus kent u:

 • de werking, belangrijkste bijwerkingen en aandachtspunten van veel voorkomende medicijnen bij uw cliënten
 • de plaats in de behandeling van veel voorkomende medicijnen bij uw cliënten
 • de belangrijkste regels over verstrekken van medicatie en het betrekken van ouders of wettelijk vertegenwoordigers daarbij
 • de bronnen waar u betrouwbare informatie kunt vinden over medicijnen

Bent u op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten bij cliënten die: 

 • zelfzorgmedicatie gebruiken
 • naast medicatie alcohol of drugs gebruiken
 • te maken hebben met zwangerschap(swens) of borstvoeding
 • moeite hebben therapietrouw te zijn
 • 'zo nodig medicatie' gebruiken

Weet u:

 • welke rol u speelt en welke verantwoordelijkheden u heeft met betrekking tot medicijngebruik door uw cliënten
 • over welke kennis en vaardigheden u moet beschikken wanneer u betrokken bent bij het toedienen of aanreiken van medicijnen
 • wat off-label gebruik is en welke consequenties dit heeft

Bijzonderheden

Per november 2019 is deze cursus uit het aanbod en vervangen door twee cursussen: Medicijngroepen Jeugdzorg - Lichamelijke aandoeningen en Medicijngroepen Jeugdzorg - Psychische aandoeningen.

De reden voor de splitsing was de té grote omvang en de veelheid aan medicijngroepen in de oude cursus. In onze ogen zijn alle besproken medicijngroepen relevant omdat kinderen en jeugd medicatie voor lichamelijke aandoeningen én/of voor psychische aandoeningen gebruiken.

Wil je de cursus Kinder- en Jeugdmedicatie toch nog afnemen? Neem dan even contact met ons op. 

Om de cursussen over medicijngroepen goed te volgen heb je basiskennis op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid nodig. Speciaal hiervoor verschijnt half november 2019 de cursus Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg.

Ervaringen

"Prima e-learning! Goede opbouw, relevante onderwerpen. Het is een waardevolle cursus met goede informatieverstrekking." Kim van Zanten, Ipse de Bruggen

Cursisten geven deze cursus gemiddeld een 7,8.

65% vindt de aansluiting van de cursus op de praktijk "goed" tot "zeer goed". 

Contact