E-learning

In het kort

Met deze cursus leren (professioneel) begeleiders van kinderen en jongeren met LVB en/of GGZ-problematiek de belangrijkste aspecten van goed medicatiegebruik. Psychofarmaca staan centraal, ook worden de veelvoorkomende andere medicijngroepen besproken.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Gehandicaptenzorg, GGZ en RIBW, Jeugdzorg

Duur

2,5 uur

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V:  3 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners:  3 punten

Registerplein, opleidingstraject Maatschappelijk Werk:  6,25 punten

Registerplein, opleidingstraject Sociaal Agogen:  6,25 punten

Registerplein, scholing GHO:  3 punten

SKJ:  3 punten

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Kinder- en Jeugdmedicatie

€ 21,95

Inhoud

Medicatie maakte waarschijnlijk geen deel uit van uw vooropleiding. Veel kinderen en jongeren met een psychische stoornis en/of licht verstandelijke beperking gebruiken echter wel medicijnen. Dat kan allerlei vragen oproepen. Bijvoorbeeld: wat is de werking van het medicijn, wat zijn bijwerkingen en hoe moet het kind het medicijn gebruiken. Maar ook: wat doe ik als het kind zijn medicijnen niet wil innemen?

Als zorgverlener hebt u een belangrijke taak bij het goed gebruik van medicijnen door het kind. U kunt een bijdrage leveren om fouten met medicijnen te voorkomen. Ook vormt u de ogen en oren van de arts als het gaat om het signaleren van de werking en eventuele bijwerkingen van medicijngebruik. In deze cursus leert u de belangrijkste zaken over medicijnen bij kinderen of jongeren met een psychische stoornis en/of licht verstandelijke beperking. Zo weet u aan het eind van de cursus wat u kunt doen om het medicijngebruik bij kinderen en jongeren beter te laten verlopen. Ook leert u wat daarbij uw eigen verantwoordelijkheden zijn.

Deze cursus sluit aan op de cursus Basiskennis medicijngebruik GGZ of Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg, afhankelijk van de sector waar u werkt.

Resultaat

Na afloop van de cursus kent u:

 • de werking, belangrijkste bijwerkingen en aandachtspunten van veel voorkomende medicijnen bij uw cliënten
 • de plaats in de behandeling van veel voorkomende medicijnen bij uw cliënten
 • de belangrijkste regels over verstrekken van medicatie en het betrekken van ouders of wettelijk vertegenwoordigers daarbij
 • de bronnen waar u betrouwbare informatie kunt vinden over medicijnen

Bent u op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten bij cliënten die: 

 • zelfzorgmedicatie gebruiken
 • naast medicatie alcohol of drugs gebruiken
 • te maken hebben met zwangerschap(swens) of borstvoeding
 • moeite hebben therapietrouw te zijn
 • 'zo nodig medicatie' gebruiken

Weet u:

 • welke rol u speelt en welke verantwoordelijkheden u heeft met betrekking tot medicijngebruik door uw cliënten
 • over welke kennis en vaardigheden u moet beschikken wanneer u betrokken bent bij het toedienen of aanreiken van medicijnen
 • wat off-label gebruik is en welke consequenties dit heeft

Bijzonderheden

De cursus sluit af met een digitale eindtoets.

Deze cursus is de gereviseerde versie van de cursus uit 2014 met dezelfde naam. Ongebruikte vouchers voor de oude versie geven per  5 september 2017 rechtstreeks toegang tot de nieuwe versie. Cursisten die nog met de oude cursus bezig zijn, kunnen deze tot 1 april 2018 afmaken en hun accreditatiepunten bijgeschreven krijgen.

Om de cursus Kinder- en Jeugdmedicatie goed te volgen hebt u basiskennis op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid nodig. Volg hiervoor Basiskennis Medicijngebruik Gehandicaptenzorg of  Basiskennis medicijngebruik GGZ.

Ervaringen

"Prima e-learning! Goede opbouw, relevante onderwerpen. Het is een waardevolle cursus met goede informatieverstrekking." Kim van Zanten, Ipse de Bruggen

Cursisten geven deze cursus gemiddeld een 7,8.

65% vindt de aansluiting van de cursus op de praktijk "goed" tot "zeer goed". 

Contact