E-learning

In het kort

Deze cursus voor huisartsen behandelt de belangrijkste zaken rondom de toepassing van direct werkende orale anticoagulantia in de dagelijkse praktijk. Deze cursus is tijdelijk niet beschikbaar. Via de nieuwsbrief CURE informeren wij je wanneer deze cursus weer beschikbaar is.

Voor wie

Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk

Duur

3 uur

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1:  3 punten

Kosten

€ 20,95 (vrij van BTW)

Abonneer op de nieuwsbrief CURE om geïnformeerd te worden over de beschikbaarheid van deze cursus.

Inhoud

Deze cursus geeft u inzicht in de toepassing van de DOAC's in de praktijk. De cursus gaat in op de stollingscascade, hoe de VKA’s daarop ingrijpen en het verschil met de DOAC's. Aansluitend volgen 4 hoofdstukken over de 4 in Nederland geregistreerde DOAC's (apibaxan, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban). Ook gaat de cursus in op de voor huisartsen relevante praktische kanten van de DOAC's. Onderwerpen die daarbij onder andere aan bod komen, zijn de indicaties, verschillen in dosering, dosisaanpassingen bij verminderde nierfunctie en de aandachtspunten van belang voor het in de praktijk toepassen van DOAC's, interacties en contra-indicaties.

Resultaat

Na afronding van deze cursus beschikt u over de basiskennis nodig voor het in de praktijk toepassen van de direct werkende orale anticoagulantia bij uw patiënten. U bent op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten, de plaats van DOAC's in de richtlijnen en de positie van DOAC's ten opzichte van de vitamine K-antagonisten.

Bijzonderheden

De cursus sluit af met een digitale eindtoets.

Deze cursus is per mei 2017 volledig gereviseerd. De actuele ontwikkelingen op het gebied van DOAC's gaan zeer snel. Periodiek verwerken we deze ontwikkelingen in de e-learningcursus. Voor de meest actuele informatie over DOAC's kunt u terecht op www.medicijnbalans.nl.

Ervaringen

Cursisten geven deze cursus gemiddeld een 8,0.

Bij de accreditatie van het format kreeg deze cursus als feedback: "De elearning zit technisch goed in elkaar, adequate en gebruikersvriendelijke vormgeving, veel interactiviteit, relevante verdiepingen. Didactisch goed afgestemd op de doelgroep, geen lange stukken tekst, nuttige illustraties. De eindtoets is discriminerend, en functioneert naar behoren."

Contact