E-learning

In het kort

Met deze cursus oefenen verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders werkzaam in de ouderen- en thuiszorg, de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en de GGZ de belangrijkste berekeningen met medicijnen. Hierdoor kunnen zij het toedienen van medicijnen verbeteren. Cursisten geven de cursus een 7,4.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden

In de sectoren

Ouderenzorg, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg

Duur

2 uur

Accreditatie

Registerplein deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering GHO:  2 punten

Registerplein deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk:  2 punten

Registerplein, deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners:  2 punten

SKJ:  2 punten

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

E-learning Farmaceutisch rekenen

€ 21,95

Inhoud

Bij het delen van medicatie zijn in een aantal situaties rekenvaardigheden nodig om te zorgen voor de juiste dosering. Denk aan het verdunnen van een oplossing en het toedienen van de juiste hoeveelheid zuurstof. Onjuiste berekeningen kunnen leiden tot verkeerde doseringen.

Ook zijn rekenvaardigheden nodig om controles uit te kunnen voeren. Door narekenen kun je reken- of doseerfouten signaleren. Bijvoorbeeld: berekenen of iemand de maximaal toegestane dosering niet overschrijdt, controleren van een berekening voor een verdunning door een collega, uitrekenen of je nog voldoende medicijn op voorraad hebt. 

Fouten maken bij berekeningen betekent dat de bewoner de verkeerde dosering krijgt. Dit kan grote gevolgen hebben. In deze cursus oefen je de belangrijkste berekeningen waar je in de praktijk mee te maken kunt krijgen. Oefening baart immers kunst. Het doel is een vaste manier van rekenen aan te leren, want dit helpt rekenfouten voorkomen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus ben je in staat de meest voorkomende farmaceutische berekeningen correct en op gestructureerde wijze uit te voeren. Het gaat om berekeningen voor vaste medicatie (tabletten en capsules), medicatie (dranken, injecties), inhalatiemedicatie, vochtbalans, gassen (zuurstof), Ook weet je hoe je deze berekeningen kunt (laten) controleren. 

Het is mogelijk dat je in deze cursus berekeningen doet voor handelingen die je niet in uw praktijk tegenkomt of waarvoor je zelf niet bevoegd en bekwaam bent om ze uit te voeren. De cursus is zodanig opgesteld dat je geen kennis van deze handelingen hoeft te hebben om de berekeningen te leren. 

Bijzonderheden

De cursus sluit af met een digitale summatieve eindtoets.

Ervaringen

Cursisten geven de cursus gemiddeld een 7,4.

Contact

Laatst gewijzigd op 25 mei 2020