Nieuws

In het kort

Zorgverleners zijn over het algemeen bekend met de handel en het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie. Zij zien dit niet allemaal als een probleem. Meer aandacht voor controle en evaluatie van de behandeling met ADHD-medicatie kan bijdragen aan het terugdringen van het oneigenlijk gebruik.

Discussiebijeenkomsten 

Studenten geven aan dat ze ADHD-medicatie voor oneigenlijk gebruik ‘via via’ krijgen van bekenden, vrienden en familie die het op recept krijgen voorgeschreven door een arts. Dit terwijl het recept-plichtige geneesmiddelen zijn, die deels ook onder de Opiumwet vallen. Een onbekend deel van deze medicatie komt dus uit het reguliere circuit en komt op die manier beschikbaar voor oneigenlijk gebruik. 

Zorgverleners kunnen dus mogelijk een preventieve rol spelen bij het voorkomen van dit oneigenlijk gebruik. Om hier meer inzicht in te krijgen, heeft het IVM een aantal discussiebijeenkomsten met 54 zorgverleners georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is zorgverleners de vraag gesteld of zij zich bewust zijn van de handel en het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie. En of zij (de omvang van) dit probleem herkennen en erkennen. Gekoppeld hieraan is ook gesproken over de behandeling van patiënten met ADHD en welke preventieve rol zij zouden kunnen hebben bij het terugdringen van het oneigenlijk gebruik. 

Bekend en erkend? 

De deelnemende zorgverleners waren over het algemeen bekend met de handel en het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie. De zorgverleners verschilden behoorlijk van mening of ze het ook een probleem vinden. Een deel vindt het een (maatschappelijk) probleem, terwijl een ander deel de gevaren er niet van ziet en soms zelfs – op verzoek van de patiënt – ADHD-medicatie uitschrijft aan studenten die aangeven dat ze daarmee beterkunnen studeren. 

Volgen van richtlijnen 

De huidige ADHD-richtlijnen adviseren om alleen de diagnose ADHD te stellen wanneer de voorschrijver hier voldoende kennis en expertise in heeft. Dit advies komt overeen met de reacties van de deelnemende huisartsen. Zij stellen zelden zelf de diagnose, maar verwijzen deze patiënten door naar de tweede lijn. Wel benoemden ze ook huisartsen te kennen die wel zelf de diagnose stellen of medicatie starten zonder juiste indicatiestelling. 

Controle en evaluatie 

De NHG-Standaard ADHD bij kinderen (2014) adviseert om tweemaal per jaar een controleafspraak te hebben met patiënten die ADHD-medicatie gebruiken. Een deel van de huisartsen doet dat op dit moment niet. Ook het gesprek over een ‘drugholiday’ of helemaal stoppen van medicatie gaan huisartsen niet altijd aan. 

Preventieve rol 

De deelnemende zorgverleners zagen diverse aspecten die zouden kunnen bijdragen aan het terugdringen van het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie. Hierbij noemden zij het beter invoeren van controleafspraken en de controle op herhaalreceptuur. Daarnaast zouden ze meer aandacht kunnen besteden aan het uitvragen van het werkelijk gebruik en het hierop aanpassen van de voorschrijf-hoeveelheden. Ook het gesprek aangaan over oneigenlijk gebruik noemden ze als aandachtspunt. Ten slotte zouden ze afspraken kunnen maken over overgebleven medicatie. 

Rapport 

Wil je het rapport met alle conclusies en aanbevelingen lezen? Download deze dan via onderstaande button. 

Colofon

Auteurs
  • Marieke van den Berk-Bulsink, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Marcel Stroo, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Fatima Tarrahi, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Marinka van Dalfsen-Slingerland, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik

 

Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan deze uitgave. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze uitgave is verkregen. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder vooraf verkregen toestemming.


Januari 2022

Contact

Downloads

Rapportage discussiebijeenkomsten met zorgverleners over gebruik van ADHD-medicatie door jongeren
Download
In de maanden november en december 2021 zijn discussiebijeenkomsten georganiseerd met 54 zorgverleners over oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie door jongeren. Gekoppeld hieraan is gesproken over de behandeling van patiƫnten met ADHD.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2022